Vernieuwde Leidraad voor gemeenten

Transitievisie

Om invulling te geven aan de verduurzaming van ons land wordt van iedere gemeente een transitievisie warmte verwacht. In de transitievisie warmte geven gemeentes aan wat de alternatieven zijn voor aardgas in hun gemeente. In het energieakkoord is in hoofdlijnen vastgelegd dat gemeenten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte (TWV) vaststellen. Hierin is het tijdspad, waarin wijken worden verduurzaamd, vastgelegd. 

De Leidraad helpt gemeenten bij het maken van een eerste analyse die vervolgens gebruikt kan worden bij het opstellen van een TVW

Belangrijkste wijzigingen

Op 3 september heeft Expertise Centrum Warmte (ECW) de nieuwste versie van de Leidraad gepubliceerd. De Leidraad is gericht op het helpen van gemeenten bij het maken van een eerste analyse. Deze analyse kan gebruikt worden bij het opstellen van een transitievisie warmte en vervolgens bij de uitvoeringsplannen.  

De nieuwe versie van de Leidraad verschilt op een aantal vlakken met de voorgaande versie: 

  • Schillabel D is toegevoegd aan de berekeningen voor varianten waarin dit isolatieniveau genoeg comfort biedt. 
  • Groengas met hoog rendement ketel (voorheen strategie S5) valt nu samen met strategie S4, groengas met hybride warmtepomp. 
  • Waterstof (energiedrager) is toegevoegd als nieuwe strategie S5. 
  • Input data over warmtebronnen binnen uit te sluiten buurten is gewijzigd. 
  • Alle kosten en technische parameters zijn geactualiseerd. 

Heb je als gemeente de lokale analyses uitgevoerd met de startanalyse 2019, dan raadt het ECW aan deze resultaten te vergelijken met de startanalyse 2020. 

Wil je gespecialiseerd advies of gewoon een vrijblijvend gesprek met betrekking tot de nieuwe startanalyse of de veranderingen voor je gemeente dan kun je hierover altijd contact met ons opnemen.

Vragen over de nieuwste Leidraad? 

Neem hieronder contact met ons op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

''Wil je gespecialiseerd advies of gewoon een vrijblijvend gesprek, dan kun je altijd contact met mij opnemen.'' 

Dirk-Jan Smelt

Themamanager aardgasvrije wijken