Rijksbijdrage voor Impulsregeling klimaatadaptie


Heeft u als overheid plannen om de komende jaren in te zetten op klimaatadaptatie? Of bent u al actief bezig? Start dan nu samen met uw regio met de voorbereiding van de impulsregeling klimaatadaptatie voor extra financiële ondersteuning vanuit het Rijk. Vanaf 1 januari 2021 kunt u uw aanvraag indienen. 

De regeling Impulsregeling klimaatadaptie

Vanaf 1 januari 2021 kunnen decentrale overheden gebruik maken van de Impulsregeling klimaatadaptie. De Impulsregeling Klimaatadaptatie is bedoeld om de versnelling en intensivering van de aanpak van klimaatadaptatie door decentrale overheden financieel te ondersteunen. De maximale bijdrage van het Rijk is 33%, voor de overige 67% van de financiering maken decentrale overheden in de werkregio zelf afspraken. 

Met de rijksbijdrage kunnen voorgenomen ruimtelijke adaptatiemaatregelen worden uitgebreid en versneld worden uitgevoerd. In de Impulsregeling klimaatadaptie gaat het specifiek om het versnellen en intensiveren van de uitvoering van maatregelen tegen wateroverlast, hittestress, droogte en gevolgen van overstromingen.

Het rijk reserveert in de begroting van 2021 een bedrag tussen de €150 en €250 miljoen voor de Impulsregeling. Dit bedrag is een onderdeel van de totale inzet van €300 miljoen die is vastgelegd in het bestuursakkoord klimaatadaptie. De aanvraagprocedure, formats, eisen en voorwaarden voor de Impulsregeling worden de komende periode uitgewerkt en vastgelegd.
 

Aanvragen

Om een aanvraag te doen voor een bijdrage vanuit de impulsregeling, dient een werkregio (zie kaart voor de 42 werkregio’s) in het Deltaprogramma Ruimtelijk adaptatie een voorstel bij het Rijk in voor een maatregelpakket met bijbehorend investeringsvoorstel. 

Het maatregelpakket hoeft niet in één keer gebruikt te worden maar kan verdeeld worden over maximaal drie jaar. In 2027 moet de uitvoering van het maatregelen programma klaar zijn. 

Ook een combinatie van verschillende werkregio’s kunnen een voorstel indienen. Aan de hand van het inwonersaantal en oppervlakte verdeeld het rijk vervolgens de hulpmiddelen. 

Wat kunnen wij doen

Wij kunnen u helpen bij het schrijven en/of begeleiden van de aanvraag, waaronder regievoering in het samenstellen van een maatregelenprogramma en procesafspraken over de uitvoering. We hebben brede ervaring op het gebied van subsidies en het bieden van procesbegeleiding. 

 

Vragen over de Impulsregeling klimaatadaptie?
Stel ze hieronder gerust!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik beantwoord graag al uw
vragen over subsidies!"

Hoa Pham

Manager strategie en innovatie