Duurzaam nieuws

 

SDE+ najaar 2019 aangekondigd 

Op dinsdag 29 oktober om 9.00 uur opent de najaarsronde van de SDE+ subsidie. Er is - net als in de voorjaarsronde - een verplichtingenbudget van € 5 miljard beschikbaar. De openstellingsronde wordt weer opgedeeld in drie fases. De eerste twee fases duren elk één week, de derde en laatste fase duurt drie dagen. De openstelling sluit op donderdag 14 november om 17.00 uur.
 
Download nu de tabellen SDE+ tarieven per categorie van de najaarsronde 2019. 

De belangrijkste punten op een rij:

  • Openstelling: dinsdag 29 oktober 9.00 uur tot 14 november 17.00 uur
  • Beschikbaar verplichtingenbudget opnieuw € 5 miljard
  • Indeling van de verschillende categorieën ongewijzigd (t.o.v. de voorjaarsronde)
  • Alleen tarieven van de catergorie Zon-PV gewijzigd (t.o.v. de voorjaarsronde)
  • NIEUW: Transportindicatie netbeheer verplicht voor elektriciteitsproducenten
  • NIEUW: Toestemmingsverklaring van de locatie-eigenaar
  • Herhaling: GvO-regeling gewijzigd per 1 januari 2020

Tarieven Zon-PV verlaagd

Uit berekeningen van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat de kostprijsdaling voor Zon-PV doorzet. De basisbedragen voor de categorie Zon-PV zijn daardoor lager ten opzichte van de voorjaarsronde van de SDE+ 2019; een trend die we al een aantal jaren zien. De tarieven voor de vier subcategorieën treft u aan in onderstaande tabel.

Nieuw: transportindicatie netbeheer verplicht voor elektriciteitsproducenten

Daarom geldt vanaf de SDE+ najaarsronde 2019 een aanvullende voorwaarde voor elektriciteitsproducenten. Wilt u een aanvraag indienen, dan moet u een positieve transportindicatie van de netbeheerder meesturen. Uit de transportindicatie moet blijken dat er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u de subsidie aanvraagt. 
In de afgelopen jaren is het aantal elektriciteitsproducenten fors gestegen, vooral door de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Dit succes heeft een keerzijde: in verschillende delen van Nederland staat het elektriciteitsnet onder druk. Daardoor kan in bepaalde gebieden niet voldoende duurzaam opgewekte elektriciteit worden getransporteerd. De Minister vindt het niet wenselijk om nieuwe beschikkingen af te geven voor projecten op locaties waarvan op voorhand duidelijk is dat ze niet binnen de gestelde termijnen gerealiseerd kunnen worden. 

U kunt de transportindicatie aanvragen bij uw netbeheerder. Weet u niet wie uw netbeheerder is? Doe de check op www.eancodeboek.nl. Via de volgende weblinks kunt bij de desbetreffende netbeheerder uw transportindicatie aanvragen: Liander, Enexis Netbeheer, Stedin, Tennet, Coteq, Enduris, Rendo, Westland en Infra.

Nieuw: toestemmingsverklaring van de locatie-eigenaar 

Bent u geen eigenaar van de beoogde locatie van de productie-installatie? Dan bent u verplicht om een toestemmingsverklaring van de eigenaar met uw aanvraag mee te sturen. Met ingang van de SDE+-najaarsronde 2019 is hiervoor een modelformulier van RVO beschikbaar. U bent verplicht om het formulier van RVO te gebruiken. 

Herhaling: regeling Garantie van Oorsprong (GvO's) 

Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe GvO-regeling in werking getreden. De nieuwe regeling voor de Garanties van Oorsprong (GvO) heeft gevolgen voor producenten van (hernieuwbare) elektriciteit en warmte. De belangrijkste wijzigingen:
•    De biomassastromen dienen in het jaarrapport per maand te worden gespecificeerd. De registratie kan plaatsvinden door middel van vrachtbrieven of metingen bij de input van de vergister. Deze registratie dient overeen te komen met de mineralenbalans.
•    In geval van de verplichting tot het opstellen van maandelijkse rapportages, moeten de maandrapporten worden onderbouwd met de gebruikte biomassa in de betreffende maand.
•    Meetrapporten voor installaties met een elektrisch vermogen groter dan 2 MW dienen voorzien te zijn van een Assurance verklaring. 
•    Producenten moeten erom denken dat de registratie van mest en co-producten vanaf 1 januari 2019 dagelijks uitgevoerd wordt en in lijn ligt met de mineralenbalans. Overigens zijn producenten nu ook al verplicht om een dagelijkse voerregistratie bij te houden.
 

Bekijk hier het gehele nieuwsbericht over de nieuwe regeling voor GvO's.

Aan de slag met de SDE subsidie
 

Meer weten over de SDE subsidie? Of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact met ons op.
 

"Ik help u graag met alle vragen over de SDE subsidie"