Studenten denken mee over duurzaamheid

Maandag 26 september 2022 organiseert studentenvereniging Io Vivat Nostrorum Sanitas een event bij ons op de Energiecampus Leeuwarden (ECL). De vereniging die verbonden is aan de Hotel Management School NHL-Stenden viert haar 35-jarige lustrum en wil daarmee ook een nieuwe koers inslaan. De hospitality sector in Friesland heeft veel baat bij de Friese duurzaamheidsambities en kan een voorbeeldfunctie voor Nederland en Europa vervullen. Daartoe heeft de vereniging, samen met Stichting kenniscentrum Biosfera de commissie de Vallei in het leven geroepen. De Vallei  is opgericht om de leden te motiveren en inspireren om mee te denken over thema's als waterstof, circulaire economie en andere duurzaamheidsinitiatieven in Noord-Nederland. 

De drie noordelijke provincies vormen de zogenaamde Hydrogen Valley. De Hydrogen Valley is de eerste regio in de EU waar een waterstof economie, infrastructuur en kennis-ecosysteem wordt ontwikkeld in het kader van de Europese energietransitie.  

De hospitality sector, weerbaar geworden tijdens de coronacrisis, heeft duidelijk met al deze transitie-vraagstukken te maken. Het is naast water-technologie, agrifood, scheepvaart en mobiliteit, dé sector die in Friesland een trekkersrol kan vervullen in de energietransitie en de positionering binnen de Hydrogen Valley. ECL is één van de belangrijke assets van de Hydrogen Valley, met als initiatiefnemers Koninklijke Oosterhof Holman (infra & bouw), Ekwadraat (adviesbureau in duurzaamheid) en D4 (ontwikkelaar van de energiesystemen van de toekomst), in samenwerking met de gemeente Leeuwarden en diverse kennisinstellingen. Deze partijen zullen tijdens het event het belang van cross-sectorale en intergenerationele samenwerking benadrukken: waterstof - als onderdeel van energietransitie- is gezien de Nederlandse, Europese en geopolitieke actualiteit belangrijker dan ooit.  

Daarbij kan de energietransitie niet los gezien worden van andere thematische transities, zoals water, voedsel en milieu. “Wij denken liever in termen van kansen dan in termen van crises en zijn voorstander van een positieve en productieve insteek, waarbij we niet altijd naar Den Haag of Brussel hoeven te kijken. We willen niet op ze wachten, maar vooral zelf al in Noord-Nederland aan de slag.”  aldus Jaco Verwoert, uitgaand voorzitter van Io Vivat en Daniel Lipschits, CEO van Biosfera. 

Opbouw van het event in volle gang

ECL is een unieke locatie waarbij aan bovengenoemde benadering daadwerkelijk gestalte wordt gegeven. Cor van de Haar, directeur van Ekwadraat en Sander de Haan, CEO van Koninklijke Oosterhof Holman zullen tijdens het event het podium nemen om het belang van ECL als katalysator van de energietransitie en de Hydrogen Valley verder toe te lichten. 

Het event wordt geopend door Abel Reitsma, wethouder EZ & Acquisitie, Werk & Inkomen, Hoger Onderwijs, Toerisme & Recreatie en Kennis & Innovatie van de gemeente Leeuwarden. De wethouder zal het belang van samenwerking tussen studenten, gemeente, kennisinstellingen en marktpartijen verder profileren.Het event is het eerste in een reeks van bijeenkomsten van verschillende stakeholders die gezamenlijk bijdragen, om vanuit de ECL, de Hydrogen Valley binnen de Nederlandse en Europese context te realiseren. 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Vul onderstaand formulier in dan nemen wij contact met u op!

Vul dan onderstaand formulier in, dan maken we een afspraak!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik sta klaar om al uw persvragen te beantwoorden"

Lieselotte Dekenga

Marketing & Communicatie