Energiestudies Industriële bedrijven

Subsidie voor onderzoek energiebesparende maatregelen in provincie Drenthe

Subsidie voor onderzoek energiebesparende maatregelen in provincie Drenthe

In de provincie Drenthe is de subsidieregeling ‘Energiestudies Industriële bedrijven” geopend voor bedrijven die een groot energieverbruik hebben. Het gaat hier om industriële bedrijven binnen sectoren zoals voedingsmiddelen, chemie en metaal. Deze bedrijven hebben vaak een hoge energierekening waar besparingsmogelijkheden te ontdekken zijn. Als organisatie kun je energie besparen door bijvoorbeeld warmteverliezen te onderzoeken of processen te optimaliseren.

Waar kun je subsidie voor ontvangen?

De subsidie is bedoeld voor industriële bedrijven die een hoog energieverbruik hebben. Het gaat hier om bedrijven die een energierekening hebben van tussen € 200.000,- en € 1.000.000,-. Deze industriële bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor het laten onderzoeken welke energiebesparingsmogelijkheden er zijn binnen het productieproces. De provincie wil hiermee stimuleren dat industriële bedrijven maatregelen gaan nemen om energie te besparen.

Hoeveel subsidie kun je ontvangen?

Per bedrijf kan maximaal € 30.000,- subsidie worden aangevraagd. Er geldt dat maximaal 50% van de subsidiabele kosten kunnen worden gesubsidieerd. Er is maximaal € 200.000,- gereserveerd voor deze subsidie. De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 juni 2022.

 

Wij helpen je bij het aanvragen van de subsidie!

Het onderzoeken van energiebesparingsmogelijkheden is ons dagelijkse werk. Onze adviseurs hebben brede en inhoudelijke kennis van de sector energie, en van de technische maatregelen die haalbaar, praktisch en effectief kunnen zijn voor ondernemers.
Deze subsidie kunnen we natuurlijk voor uw organisatie aanvragen. Als we ook de uitvoering van de werkzaamheden mogen doen dan kunnen we de aanvraag van deze aanvraag zelfs kosteloos aanbieden. Daarmee wordt u geholpen met het succesvol realiseren van uw duurzaamheidsambities.
 

Ben je geïnteresseerd in deze subsidieregeling?

Onze adviseur Hoa Pham kan u voorzien van alle informatie over deze regeling, ook helpen wij graag bij het indienen van uw aanvraag. Neem via onderstaand contactformulier contact met ons op en wij helpen u verder!

 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help graag bij het aanvragen van deze subsidie"

Hoa Pham

Manager strategie en innovatie