Subsidieaanvraag EUCF opent binnenkort

EUCF (European City Facility) heeft als doel om lokale overheidsinstanties te ondersteunen  met het stimuleren van investeringen in duurzame energie. Het subsidiebedrag bedraagt € 60.000. Aanvragen kunnen van 15 oktober 2021 tot en met 15 december 2021 worden ingediend. Tussen mei en juni 2022 wordt nog een openstelling van de regeling verwacht. 

Wat voor activiteiten komen in aanmerking? 

Het subsidiebedrag is niet bedoeld om direct investeringen te financieren, maar om de deur te openen voor meer investeringen in duurzame energie. Dit kan door het ontwikkelen van een investeringsconcept, of het ‘poolen’ van kleinere, duurzame energieprojecten in grotere investeringsportfolio’s zodat (meer) subsidiëring- en/of financiering kan worden verkregen. Subsidiabele kosten zijn o.a. kosten voor het uitvoeren van (technische) haalbaarheidsstudies, marktanalyses, stakeholder analyses, juridische, economische en financiële analyses, risicoanalyses, en andere ondersteunende taken. 

Aanvragen worden geëvalueerd op basis van de grootte van de investering, energiebesparing, governancestructuur, stakeholder betrokkenheid en in hoeverre de aanvraag aan de EUCF doelstellingen bijdraagt. 
 

Wij doen de subsidieaanvraag!

Wij werken samen met talloze gemeentes in Nederland op verschillende gebieden; zo ondersteunen wij gemeentes o.a. met het opstellen van transitievisies, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en het werven van subsidiefinanciering. Wij hebben ook specifiek ervaring met het EUCF, en kunnen deze voor jouw gemeente aanvragen.

Geïnteresseerd in het verduurzamen van jouw organisatie?

Vul dan onderstaand formulier in, helpen we je verder!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik sta voor je klaar om al je vragen over de subsidieaanvragen te beantwoorden!"

Hoa Pham

Manager strategie en innovatie