Het Rijk subsidieert verduurzaming maatschappelijk

Maatschappelijke instellingen die willen investeren in het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed kunnen vanaf 3 oktober 2022 t/m 31 december 2022 subsidie aanvragen. Het Rijk stelt middelen beschikbaar via de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). De doelstelling van deze regeling is om zo een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen.


Waar kunt u subsidie voor krijgen? 

Subsidie kan verkregen worden het uitvoeren van 1, 2 of 3 energiemaatregelen óf het uitvoeren van een integraal verduurzamingsproject. Daarnaast kan subsidie verkregen worden voor kosten voor een energieadvies of het aanvragen van een energielabel. 

Welke maatregelen zijn subsidiabel?

Binnen de DUMAVA regeling zijn investeringen subsidiabel die zijn opgenomen in de maatregelenlijst. Hieronder vindt u een overzicht met enkele voorbeelden.

Thema Voorbeeld maatregelen
Integraal gebouw Integraal Maatwerkadvies
Leefomgeving verkoeling Groen dak, gevel of muur
Bouwkundige aanpassingen in de bestaande thermische schil HR-glas of isolatiemaatregelen
Verwarmen, koelen, ventileren Warmtepomp of warmteterugwinning uit ventilatielucht
Verlichting LED-verlichtingssysteem
Overige energiebesparing HR-pomp of elektromotor
Energieregistratie-en bewakingssysteem (EBS) Slimme meter
Duurzame energie Zonnecollectorsysteem of PV-panelen
Lokale energie-uitwisseling Intelligent lokale energie-uitwisseling
Energietransitie Infrarood verwarmingspanelen
Energielabel Opstellen en registreren energielabel
Monumenten solatiemaatregelen of een energiezuinig ventilatiesysteem
Noot: Bovenstaande overzicht dient slechts ter illustratie; er zijn meerdere maatregelen subsidiabel. Neem voor meer informatie contact met ons op of raadpleeg alvast de maatregelenlijst
 
Voor wie is de subsidie?

Subsidie wordt verstrekt aan eigenaren van maatschappelijk vastgoed binnen de volgende sectoren:

 • Decentrale overheden (eigendom van de gemeente, provincie of waterschap)
 • Onderwijsinstellingen
 • Zorginstellingen (bijv. een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis) *
 • Culturele instellingen met een ANBI-status
 • Religieuze instellingen (bijv. een moskee of een kerk) *
 • Overige gebouwen met een publieksfunctie (stichtingen, verenigingen of coöperaties) *
 • Rijksmonument zonder woonfunctie (utiliteitsgebouwen)
* De eigenaar moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’.
 
Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?
  Verduurzamingsmaatregelen Integraal verduurzamingsproject
Subsidiepercentage: 30% van de projectkosten 30% van de projectkosten
Minimale subsidie: € 5.000, - € 25.000, -
Maximale subsidie: € 2,5 miljoen € 2,5 miljoen
Subsidiepercentage energieadvies:

50% van de kosten

(Het laten opstellen van een energieadvies, portefeuilleroutekaart of DuMo-advies is verplicht)
 

50% van de kosten 

(Het laten opstellen van een Integraal Maatwerkadvies, Integraal Breeam-NL, GPR Gebouw, portefeuilleroutekaart met energielabel of DuMo-advies is verplicht.)
 

Subsidiepercentage
energielabel:
 
50% van de kosten 50% van de kosten
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Welke voorwaarden worden er aan een subsidieaanvraag gesteld? 
 • Uitvoering geschiedt op basis van een energieadvies of vergelijkbaar advies
 • Uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder. Vastgoed dat is opgeleverd na 2012 komt alleen in aanmerking indien wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting
 • U verleent pas opdracht en start de verduurzamingsactiviteiten vanaf 3 oktober 2022
 • Verduurzamingsmaatregelen moeten binnen 2 jaar na subsidieverstrekking worden gerealiseerd, voor integrale projecten geldt een realisatietermijn van 3 jaar.
 • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) is geen andere subsidie verleend
 • U komt niet in aanmerking voor de subsidie als uw vastgoed moet voldoen aan de energiebesparingsplicht
 • U komt niet in aanmerking voor de subsidie als uw vastgoed moet voldoen aan de energielabel C verplichting voor kantoorgebouwen
   
Wanneer kan een subsidieaanvraag ingediend worden?

Startdatum: maandag 3 oktober 2022 (09:00 uur) 
Einddatum: woensdag 31 december 2022 (17:00 uur)

Het budget van de regeling bedraagt € 150.000.000, -

 

Wij helpen u bij het aanvragen van de subsidie!

Het uitvoeren van energieadviezen is ons dagelijkse werk. Onze adviseurs hebben brede en inhoudelijke kennis van de duurzame energiesector, en van de technische maatregelen die haalbaar, praktisch en effectief kunnen zijn. Deze subsidieregeling kunnen we natuurlijk ook voor uw organisatie aanvragen. In geval u Ekwadraat advies inschakelt voor het opstellen van een energieadvies, dan doen we de subsidieaanvraag tegen een sterk gereduceerd tarief.
 

 

Wij helpen je bij het aanvragen van de subsidie!

Wij adviseren u tijdens een vrijblijvende kennismaking met onze specialisten uw projectidee te bespreken. Onze adviseurs zijn ervaren subsidiespecialisten die helpen bij het aanvragen van duurzame subsidies.

 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Meer informatie over deze subsidie nodig? Ik help u graag!"

Albert Jan van der Wal

Sales- en accountmanager