Uniek zonnepark "Hamster Zunne" wordt 100% lokaal

Intentieovereenkomst ondertekend

Bellingwolde, 19 april 2023 - De energiecoöperaties "Oudeschans" en "de Lethe stroomt" hebben samen met de initiatiefnemers van het zonnepark “Hamster Zunne” een intentieovereenkomst ondertekend om gezamenlijk het zonnepark “Hamster Zunne” verder te ontwikkelen. Het zonnepark, dat ten noorden van Bellingwolde tussen de Hamsterweg en de dijk langs het B.L. Tijdenskanaal wordt gerealiseerd, kent een bruto-oppervlakte van ongeveer 110 ha, wat overeenkomt met ongeveer 220 voetbalvelden. Het wordt daarmee één van de grootste zonneparken in Nederland.

De locatie is door de gemeente Westerwolde aangewezen als zoekgebied voor de realisatie van een zonnepark. De grond heeft beperkte landbouwkundige waarde, gelet op de bodemgesteldheid, en is daarom uitermate geschikt voor een alternatieve invulling met een zonnepark. Het zonnepark zal rechtstreeks worden aangesloten op het hoogspanningsnet. Dat betekent dat andere kleinere initiatieven, zoals zonnedaken, niet beperkt worden door de aanwezigheid van het zonnepark. Dergelijke kleinere initiatieven worden doorgaans aangesloten op het middenspanningsnet.

De initiatiefnemers, bestaande uit de landbouwers Gert Kruijer, André Edens,  Laurens en Dennis de Winter, zullen hun grond beschikbaar stellen en het park zelf ontwikkelen. Dit doen zij zonder tussenkomst van een externe ontwikkelaar. Door de samenwerking met de energiecoöperaties ontstaat de unieke situatie dat Zonnepark "Hamster Zunne" 100% lokaal eigendom wordt. Hierdoor komt een groot deel van de opbrengst van het zonnepark ten goede aan de lokale samenleving. Samen met de omgeving zullen de energiecoöperaties plannen maken voor de besteding van de opbrengst.

Nico La Crois van Ekwadraat, de adviseur van de initiatiefnemers, is enthousiast over het project: "Dit is een mooi voorbeeld van lokale samenwerking en verduurzaming. Door dit zonnepark volledig met lokale partijen te realiseren, wordt er niet alleen duurzame energie opgewekt, maar komt een groot deel van de opbrengst ook rechtstreeks ten goede aan de inwoners van Westerwolde."

Het zonnepark zal in twee fasen ontwikkeld worden vanwege beperkingen die voortvloeien uit een grenstractaat uit 1824. Dit grenstractaat is gesloten tussen Nederland en Duitsland om smokkelarij tegen te gaan. Naar verwachting zal de vergunningverlening voor de eerste fase dit jaar worden afgerond. De partijen hebben in de intentieovereenkomst afgesproken om zich ervoor in te zetten dat ook fase twee kan worden gerealiseerd. De tweede fase versterkt niet alleen de economische haalbaarheid, maar biedt ook kansen. Bijvoorbeeld om een interessante landschappelijke en recreatieve zone te creëren, aansluitend aan de bestaande fiets- en wandelpaden vanaf Bad Nieuweschans richting De Lethe.

De realisatie van de tweede fase kan alleen wanneer er van Duitse en Nederlandse zijde medewerking verleend wordt om, binnen de zogenaamde Traktaatzone, zonnepanelen te plaatsen. 

Wil je meer informatie over dit project?

Vul dan onderstaand formulier in, dan nemen we contact met je op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met mij!"

Nico La Crois

Manager vergunningen en omgevingsrecht