Team

Nico La Crois

Initiatieven op het gebied van duurzame energie hebben vaak aanzienlijke gevolgen voor de leefomgeving. Er spelen vele, soms tegenstrijdige belangen. Ik ben een generalist die het als uitdaging beschouwt om deze initiatieven mogelijk te maken. Hierbij maak ik gebruik van mijn kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en omgevingsrecht. Met mijn ervaring binnen zowel overheid als bedrijfsleven, kan ik fungeren als ‘tolk’ tussen deze twee werelden. 

Doelgericht en omgevingsbewust

Nico La Crois

Contactgegevens

Projecten

Blogs

19 april 2023 15:37 Uniek zonnepark Hamster Zunne wordt 100% lokaal eigendom