Toekomst duurzame energie in handen van de kiezer

Wij zetten ons al jaren in voor de energietransitie, verduurzaming is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. De komende jaren moeten we met elkaar vijf keer zoveel duurzame energie produceren en tien keer zoveel energie besparen. Dat betekent dat we alle resources in Nederland optimaal moeten gaan inzetten, zo ook de politiek. 

Elk jaar schuift de Green Energy Day een stukje op, dit is dag waarop alle duurzame energie die in Nederland in dat jaar geproduceerd wordt op is. Dit jaar was de Green Energy Day op 16 februari. We hebben in het klimaatakkoord de afspraak gemaakt om in 2050 bijna helemaal CO2 neutraal en duurzaam energie op te wekken. In 2050 moet deze dag dus vallen op 31 december, dat betekent dat we er ieder jaar 10 dagen aan duurzame energie erbij moeten krijgen. Van 2020 naar 2021 zijn er 6 dagen duurzame energie bij gekomen, dus werk aan de winkel is. Gelukkig zijn wij niet de enigen die hiervan overtuigd zijn. De verkiezingsprogramma’s van de meeste Nederlandse politieke partijen laten zien dat het klimaat en verduurzamen prioriteit heeft.

Vind je het klimaat en verduurzamen belangrijk? Wij hebben in dit artikel een aantal punten uit de verkiezingsprogramma's op een rij gezet.

CO2 uitstoot

Als we de uitstoot van broeikasgassen, en dan vooral het broeikasgas CO2 niet beperken, zal de temperatuur blijven stijgen. Wetenschappers zijn het erover eens: de hogere temperaturen leiden tot extreme droogte en levensbedreigende waterschaarste. Daarnaast zorgt het warmere weer ervoor dat ijskappen smelten en het water opwarmt waardoor de zeespiegel stijgt. Dit alles zorgt ervoor dat grote delen van de wereld onbewoonbaar zullen zijn vòòr het einde van deze eeuw.

De regering heeft hier invloed op en kan richtlijnen opstellen die de CO2  reductie stimuleren, maar hoe en op welke termijn? De Duurzame Kieswijzer legde onderstaande stellingen voor aan de negen grootste partijen, van acht partijen ontvingen zij een antwoord. De partij waarvan zij geen antwoord ontvingen heeft ook geen klimaatbeleid in hun verkiezingsprogramma opgenomen. 

 

Standpunten over energievoorziening

Energie is een heel belangrijk onderdeel in de verduurzaming van ons land. Want om de doelen van het Klimaatakkoord te halen moet in 2050 de energievoorziening in Nederland bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. Daar moet hard aan gewerkt worden.

De Duurzame Kieswijzer heeft ook een aantal stellingen rond het thema 'Energie' voorgelegd. Hiernaast zie je hoe de verschillende partijen hierover denken.

Morgen begint vandaag

Morgen begint vandaag.’ Met die slogan startte de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) haar campagne gericht op de verkiezingen van 2021. Voor de ontwikkeling van duurzame energie zijn deze verkiezingen en formatie cruciaal. NVDE zette de verkiezingsprogramma's van de partijen op een rij. In de tabel staan de partijen met een klimaatbeleid en een verwacht aantal Kamerzetels van vier of meer, bekijk het overzicht hier en bekijk hier het overzicht van de kleinere partijen. 

"Vandaag is de ‘klimaateconomie’ al lang begonnen. Deze verkiezingen gaan voor de NVDE over groen economisch herstel. Niet ‘redden wat we hadden’ maar ‘opbouwen wat we willen’. Dat maakt Nederland mooier en schoner, economisch sterker, en minder afhankelijk van andere landen. Daar wil de duurzame energiesector dolgraag aan bijdragen, vandaag en morgen." aldus de NVDE.  Zij noemen een aantal belangrijke politieke keuzes die daarvoor nodig zijn.

Samenwerking

Samenwerking is cruciaal. Het Energieakkoord en het Klimaatakkoord hebben duurzame energie een belangrijke zet in de rug gegeven. Op een manier die bij Nederland past: samenwerken. Laten we daar vooral mee doorgaan en zorgen dat we zo ook de ambitieuzere Europese doelen waarmaken. 

Maatregelen

En nu wel zorgen dat we op tijd de maatregelen nemen die daarvoor nodig zijn: 2030 is ‘morgen’ in ons complexe energiesysteem. In 2030 kunnen fabrieken draaien op schone windenergie van onze eigen Noordzee en kunnen huizen en kantoren warmte van- en onder eigen bodem gebruiken. Maar daar zijn echt in 2021 beslissingen voor nodig.

Beloning

Beloon duurzame keuzes. Zorg consequent dat de schone keuze goedkoper is dan de vervuilende keuze: zowel voor mensen als voor bedrijven. Dat kan bijvoorbeeld met regels voor steeds efficiëntere apparaten, auto’s en vrachtwagens zonder uitlaat of elektriciteit zonder uitstoot.

Belast uitstoot

Maak CO2-uitstoot duurder, liefst Europees. Alle schonere alternatieven hebben daar baat bij en krijgen zo een eerlijke kans. We hebben veel slimme oplossingen tegelijk nodig, met oog voor de samenhang en de infrastructuur. Alleen een discussie over welke techniek het beste is, brengt ons niet verder.

Financiële ondersteuning

Zorg dat mensen een warmtepomp, woningisolatie en elektrische auto kunnen betalen, ook met een krappe portemonnee. Geef ruimte voor initiatief van onderop, zoals energiecoöperaties. En houd het bedrijfsleven concurrerend, met oog voor de mensen die er werken én de vele mensen die we nodig hebben. 

Groene economie

Financier de transitie daarom niet meer via de energierekening maar uit de algemene middelen. En zorg dat die middelen voldoende zijn. Zet economische herstelfondsen in voor een schone economie. Duurzaamheid hoort thuis in het hart van de economie.

Voor de ontwikkeling van duurzame energie zijn deze verkiezingen en formatie cruciaal - NVDE

Jouw stem telt!

Op woensdag 17 maart kunnen we weer naar de stembussen, dit is het moment waarop jij je stem kan laten horen. Hiermee kan je de samenstelling van de Nederlandse regering en haar beleid beïnvloeden. Hiermee bepaal je welke richting de Nederlandse samenleving opgaat en dat is belangrijk voor de toekomst van jong en oud. Laat jouw stem horen!

Wil je een reactie achterlaten naar aanleiding van dit artikel?

Stuur dan een bericht via onderstaand contactformulier.


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Heb je vragen? Stel ze mij gerust"

Lieselotte Dekenga

Marketing & Communicatie