Voucherregeling voor MKB Fryslân

Wist u dat er vanuit provincie Friesland geld beschikbaar is voor MKB bedrijven? Deze zo genoemde voucherregeling is bedoeld om de kosten voor het innoveren van MKB bedrijven te verlichten. Het betreft een financiële regeling voor 50% van de kosten tot € 2.500,-. De subsidie richt zich op verschillende ontwikkelingen, van product- tot HR-ontwikkeling. 

Innovatie-advies

Een van de ontwikkelingen is innovatie-advies. Wij kunnen u ondersteunen bij het in kaart brengen van de technische en economische haalbaarheid van een voorgenomen ontwikkeling. Dit kan het inwinnen van advies zijn ten behoeve van nieuwe kennis met betrekking tot een nieuw product, dienst of (productie)proces. 

Voor wie is deze regeling bedoeld?

De doelgroep die in aanmerking komt voor deze subsidie zijn alle MKB bedrijven in Friesland.

Wat heeft u nodig?

Aanvragen is eenvoudig. U heeft alleen een offerte nodig van de in te schakelen deskundige, zoals Ekwadraat. Daarnaast is een kopie van een bankafschrift nodig om uw bankrekeningnummer te verifiëren en ondertekening van verplichte bijlagen, zoals aanvraagformulier, mkb-toets en privacyverklaring. 

Wat is het resultaat?

Het doel van deze subsidie is om u te prikkelen om uw positie in de markt te versterken. Voor u betekent dit dus winst op korte en/of lange termijn. Ook wordt u financieel ondersteund om deze winst te behalen. Voorbeelden van deze winst zijn:

  • Een kwalitatief verbeterd product, advies of dienst 
  • Een duurzamer product
  • Benutten van de marktpotentie van bijvoorbeeld duurzaamheid energiezuinigheid
  • Een verbeterd productieproces
  • Verbeterde logistiek of supply chain management
  • Een plan met advies over kwaliteitsmanagement
  • Een plan met advies over gesloten ketens in het kader van de circulaire economie

Hoe gaat dat in zijn werk?

Hieronder volgt het globale proces om gebruik te kunnen maken van deze regeling:

Stap 1 – onderzoeken welke innovaties mogelijk zijn:
Als u nog niet weet wat voor innovatie u zou kunnen realiseren, dan gaan wij graag met u in gesprek om te verkennen wat voor mogelijkheden hier zijn. 

Stap 2 – uitwerken: 
Als u weet welke innovatie u wilt ontwikkelen, dan kunnen we afspraken maken over de kosten voor de verdere ondersteuning. Dit wordt vergezeld van een praktisch plan van aanpak. 

Stap 3 – aanvraag:
Op basis van onze kostenopgave en het plan van aanpak kunnen wij u ondersteunen met het aanvragen van de subsidie.

Stap 4 – gunning:
Na een positieve gunning vanuit de provincie Friesland kunnen we onze samenwerking definitief maken. Samen met u zullen we de innovatie verder uitwerken. Het resultaat hiervan is bijvoorbeeld een nieuw of verbeterd product of adviezen om de producten te verbeteren. 

 

Heeft u vragen over of interesse in de nieuwe Voucherregeling voor MKB bedrijven?

Neem dan contact op met ons adviesteam via onderstaand contactformulier!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help u graag met al uw vragen over de voucherregeling"

Hoa Pham

Manager strategie en innovatie