Warmtetransitie gebouwde omgeving Noord-Holland

Het is vanaf half februari 2022 weer mogelijk om een bijdrage van de Provincie Noord Holland te ontvangen voor het op wijkniveau realiseren van de warmtetransitie. Het doel is om gemeenten te stimuleren bij de verduurzaming van de lokale warmtevoorziening. Oftewel bij het opstellen of het uitvoeren van een wijkplan warmtetransitie. 

De subsidie bedraagt twee derde van de totale kosten tot maximaal € 200.000,- per gemeente.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

De regeling ondersteunt gemeenten bij het opstellen van een wijkplan warmtetransitie en/of het uitvoeren van het wijkplan. Het wijkplan moet bestaan uit ten minste de volgende onderdelen en de daarbij horende kosten: 
-    de warmtevraag van de gebouwen in de wijk en de maatregelen die gebouweigenaren moeten treffen;
-    de duurzame warmtebronnen die worden ingezet;
-    de aanpassingen van bestaande en/of aanleg van nieuwe energie-infrastructuur, en;
-    de beoogde financieringswijze van het verduurzamen van de warmtevoorziening, inclusief de kosten voor het aanpassen van gebouwen

 

Wij doen de subsidieaanvraag!

Wijkuitvoeringsplannen warmte zijn inmiddels ons dagelijkse werk. Zo zijn wij samen met verscheidene gemeentes gestart met het opstellen van de eerste WUP’s in Nederland. Onze adviseurs hebben brede en inhoudelijke kennis van de opgave. Zo werken wij o.a. aan het schrijven van transitievisies warmte, het inrichten van burgerparticipatietrajecten en het in kaart brengen van de technische mogelijkheden rondom bijvoorbeeld aquathermie. Ook hebben wij ervaren subsidiespecialisten die deze aanvraag voor jouw gemeente kunnen aanvragen.

 

 

Hulp nodig bij het opstellen of het uitvoeren van een wijkplan warmtetransitie?

Vul dan onderstaand formulier in, dan maken we een afspraak!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Wijkuitvoeringsplannen warmte zijn inmiddels ons dagelijkse werk. Wij helpen je graag!"

Hoa Pham

Manager strategie en innovatie