Haalbaarheid zonnepark

 

Het waterschap Vechtstromen regelt de waterhuishouding binnen de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland. Alle waterschappen in de Unie van Waterschappen hebben doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid ondertekend. Om invulling aan deze ambitieuze doelstellingen te geven, is Ekwadraat ingeschakeld.
 

De ambitie


Het waterschap was geïnteresseerd in de toepassing van zonne-energie. Er was reeds een verkennend onderzoek uitgevoerd, waarbij op basis van satellietfoto’s en beschikbare oppervlakte een inschatting was gemaakt hoeveel hectare gebruikt zou kunnen worden voor het opwekken van duurzame energie.

Hieruit zijn tien potentiële locaties overgebleven. Ekwadraat heeft vervolgens het waterschap begeleid bij het realiseren van een zo groot mogelijke opbrengst van duurzame energie. 
 

 

Specialisaties binnen dit project:

Deel dit project

De aanpak


Allereerst heeft Ekwadraat iedere locatie op zich bekeken om te zien of op de satellietfoto’s obstakels gemist waren. Ook werd vastgesteld of er nog andere specifieke omstandigheden van invloed zou zijn op de zonneweide, zoals bijvoorbeeld:

  • Persleidingen
  • Niet egaal terrein
  • Nieuw aangeplante bomen en andere obstakels

Naar aanleiding van de locatiebezoeken en businesscases zijn er nog twee locaties afgevallen. Daar stond tegenover dat er twee andere werden toegevoegd. Ekwadraat heeft een rapport opgesteld waarin het gedetailleerd ontwerp, de investeringsbegroting en de gedetailleerde businesscase per locatie zijn uitgewerkt. 

Daarnaast is een aanvullende risico-inventarisatie uitgevoerd, waaruit de risico’s tussen verschillende mogelijke realisatievormen inzichtelijk zijn gemaakt. Op basis van dit adviesrapport worden de zon-PV-projecten nu verder uitgewerkt.


Resultaat


Het waterschap kan in totaal 10,2 hectare zonnepark neerzetten. Met deze hectares wekken zij ruim 7,4 megawatt aan stroom op. 66% hiervan kan het waterschap op deze tien locaties direct gebruiken. Het overige deel kan door andere partijen worden gebruikt. 
 


 "Ik help u graag om een succesvol zon-PV-project te realiseren"

Nico La Crois

Manager vergunningen en omgevingsrecht

7,4 miljoen kWh per jaar

                                                                                         

66% wordt lokaal verbruikt

                                                                                                                               

8.200 KWp vermogen

                                                                                         

Dit wil ik ook

 

Gerelateerde projecten