Verbranding: Houtgestookte biomassa installatie

Houtgestookte biomassa installatie

Het realiseren van een houtgestookte biomassa installatie biedt veel voordelen. Voor de inzet van duurzame warmte zijn er uiteenlopende toepassingen zoals de verwarming van kassencomplexen, kippenstallen, droogkamers of specifieke fabrieksprocessen. Met de realisatie van een houtgestookte installatie kunnen aanzienlijke besparingen op fossiele brandstoffen worden gerealiseerd en wordt er actief bijgedragen aan de verduurzaming van de onderneming. 

Werking houtgestookte biomassa installatie 

Bij een houtgestookte biomassa installatie wordt biomassa omgezet in warmte. Bij verbranden van houtige biomassa wordt door middel van verbranding in een ketel warmte overgedragen voor de productie van warm water of stoom. Door middel van stroomproductie kan ook (eerst) elektriciteit worden opgewekt in een turbine. Bij een houtgestookte biomassa installatie wordt er houtige biomassa verbrand voor de productie van elektriciteit en warmte. 

Voorbeelden van houtbrandstoffen die ingezet kunnen worden zijn bijvoorbeeld hout afkomstig van de bosbouw, resthout zoals pellets en afvalhout. Hout wordt gecategoriseerd in A-hout (schoon onbehandeld hout), B-hout en C-hout (behandeld hout). In houtgestookte biomassa installaties wordt voornamelijk A-hout gebruikt om duurzame energie op te wekken. Schoon A-hout heeft het voordeel dat er minder emissiemaatregelen nodig zijn voor de reiniging van de rookgassen. Echter liggen de kosten per kuub hout in A-hout om energie op te wekken vaak hoger dan bij het goedkopere B-hout. 

Om in aanmerking te komen voor SDE++ subsidie mag alleen A-hout benut worden voor de productie van warmte. B-hout mag toegepast worden onder bepaalde voorwaarden, C-hout is uitgesloten voor SDE++ subsidie. 

Realisatie houtgestookte installatie

Wil je een hootgestookte installatie realiseren? Ekwadraat biedt begeleiding bij de technische en financiële haalbaarheid. In het kader van de technische haalbaarheid wordt het project beoordeeld op een aantal belangrijke technische aspecten zoals bijvoorbeeld warmte afzet en de bepaling van het vermogen. Vervolgens kan de financiële haalbaarheid worden bepaald aan de hand van de uitkomsten van de technische haalbaarheid. Binnen deze financiële haalbaarheid wordt rekening gehouden met de verschillende subsidiemogelijkheden zoals de SDE++ subsidie en wordt dit verwerkt in een businesscase. Daarnaast kan Ekwadraat begeleiden bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Wanneer het project ontwikkeld en bouw-ready is, kunnen we begeleiden bij de aanbesteding van het project. Binnen de aanbestedingsfase worden er verschillende leveranciers aangeschreven om zo een kwalitatief goede installatie aan te schaffen voor een concurrerende prijs. Om financial close te bereiken voor de financiering van de installatie kunnen verschillende financiers aangeschreven worden om onder goede voorwaarden een financiering van het project te bewerkstelligen. 

Tijdens de bouwfase bieden we ondersteuning bij de review op de engineering van de installatie. Daarnaast voeren we tijdens de bouw controles op veilig werken, kwaliteit en voortgang van de bouw. 

Wij helpen u graag verder!

Aan de slag met een houtgestookte installatie? Neem dan contact met ons op!

"Ik help graag bij de realisatie van uw project"

Henk Hartman

Expert zon PV