Subsidie biomassa energie

Met biomassa kun je duurzame energie opwekken. Dit gebeurt in de praktijk bijvoorbeeld met vergistingsinstallaties, maar ook met biomassa gestookte installaties, zoals houtkachels en biomassacentrales.  

In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende subsidies die beschikbaar zijn voor biomassa gestookte installaties.
 

Welke subsidies zijn er voor biomassa energie?

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen voor biomassa energieprojecten. Hierbij maken we onderscheid tussen de volgende subsidies en categorieën: 

Kijk hier voor meer informatie over subsidies op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. 

SDE subsidie

De SDE subsidie stimuleert de productie van hernieuwbare energie, afkomstig van biomassa gestookte installaties. Wanneer u nog niet bekend met de SDE++ subsidie, kunt u hier alles lezen over de werking van deze subsidie.

De SDE+ subsidie maakt onderscheid tussen de volgende categorieën:


Iedere techniek en type vergisting kent zijn eigen subsidiebedrag, looptijd en vollasturen. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de kostprijs van de betreffende techniek.

U krijgt dus subsidie betaald voor de opgewekte energie. Deze subsidie is in veel gevallen noodzakelijk voor de haalbaarheid van uw project. Tenzij u een biomassa gestookte installatie realiseert met minder dan 500 kW vermogen.
 

ISDE subsidie


De ISDE subsidie geeft u een tegemoetkoming bij de aanschaf van een biomassa gestookte installatie. Het doel van de subsidie is om duurzame warmte opwekking te stimuleren en hiermee het gasverbruik te doen verminderen.

Wanneer u investeert in een biomassa gestookte installatie met een vermogen van maximaal 499 kW, dan komt u in aanmerking voor de ISDE subsidie. 

Om een indicatie te geven van het subsidiebedrag wat u bij de ISDE subsidie kunt verkrijgen: Stel dat u een biomassaketel van 400 kW wilt realiseren, dan ontvangt u bij een succesvolle aanvraag € 42.100,- subsidie. Voor een pelletkachel is dit € 20.000,-. 

De ISDE subsidie geldt voor zowel particulier als zakelijk gebruik.

Om de subsidie te verkrijgen moet u een online subsidieaanvraag indienen. Uw aanvraag wordt vervolgens getoetst aan de voorwaarden. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, kunt u de koopovereenkomst aangaan. 
 

Innovatiesubsidies


Wanneer uw project innovatieve technieken toepast, komt u mogelijk in aanmerking voor een innovatiesubsidie. Er zijn drie subsidieregelingen die innovatie op het gebied van biomassa energie stimuleren:

De Hernieuwbare Energie subsidie (HE) is onderdeel van de Topsector Energie. De HE-subsidie is een investeringssubsidie die erop gericht is om een besparing op de toekomstige uitgaven aan SDE subsidie te realiseren. Door innovatieve technieken te stimuleren, wordt de investering in en de exploitatie van biomassa gestookte installaties steeds rendabeler. Hierdoor hoeft de overheid minder subsidie uit te keren. 

De Biobased Economy en Groen Gas (BBEG) subsidie is erop gericht om de overgang van fossiele grondstoffen naar biomassa te stimuleren. Voor innovaties die niet primair gericht zijn op energie, maar bijvoorbeeld ook op de combinatie van duurzame energie en bio based producten, kunt u gebruik maken van deze subsidie. 

De DEI-regeling is onderdeel van de regeling Topsector Energie. Ondernemers kunnen de DEI-subsidie aanvragen voor investeringen in innovatieve technieken op het gebied van biomassa energie. De subsidie stimuleert demonstratieprojecten van Nederlandse bedrijven, zodat de stap naar de Internationale markt verkleind wordt. 

Fiscale regelingen

Er zijn een aantal fiscale regelingen die investeringen in energiebesparing en duurzame energie stimuleren. Twee van deze regelingen zijn toepasbaar bij biomassa energie projecten:

De EIA regeling werkt als een fiscaal voordeel over de investeringskosten. Hierbij kunt u in 2021 45,5% van de kosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Dit levert een gemiddeld voordeel op van 13,5%. 

De combinatie van EIA en SDE+ is niet mogelijk. Hierdoor wordt de EIA bij biomassa gestookte installaties vaak niet toegepast.

De MIA VAMIL is een combinatie van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijvingen Milieu-investeringen (VAMIL). Deze regelingen kunt u gezamenlijk aanvragen.

Bij de MIA kan een gedeelte van de investering extra ten laste worden gebracht van de fiscale winst (dus bovenop de normale investering). Bij de Willekeurige afschrijvingen Milieu-investeringen (VAMIL) krijgen ondernemers de mogelijkheid om op ieder willekeurig moment investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen af te schrijven.
 

Regionale fondsen

Tenslotte zijn er ook lokale ontwikkelingsfondsen met als doel om verduurzaming te stimuleren. Mogelijk komt u in aanmerking voor een dergelijk fonds. 

Een voorbeeld hiervan is het Waddenfonds. Zij stimuleren duurzame innovaties in het waddengebied. Zo zijn er meerdere regionale fondsen.
 

Subsidie aanvragen

Wilt u een subsidie aanvragen voor uw biomassa energie installatie of bent u benieuwd welke subsidiemogelijkheden er zijn voor uw installatie? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag om de benodigde subsidie te verkrijgen. Wij brengen voor u in kaart welke subsidies voor u van toepassing zijn en vragen deze voor u aan. 
 

Biomassa energie en Ekwadraat in cijfers

 

>18 jaar ervaring

                                                                                         

Betrokken bij de ontwikkeling van >55% van alle Nederlandse installaties

                                                                                                                               

30 lopende projecten

                                                                                         

Toonaangevende projecten

Aan de slag met biomassa energie?

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een subsidie voor biomassa energie? Neem dan contact met ons op!
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help graag bij het aanvragen van uw subsidie"

Ruud van Aart

Expert duurzame warmte