Technische haalbaarheid

Wat is een technische haalbaarheidsstudie?

Met een studie naar de technische haalbaarheid wordt met berekeningen en modellen gekeken of het project technisch mogelijk is. Hieruit kunnen voorwaarden of extra componenten volgen die nodig zijn om het project te realiseren. Op basis hiervan kan in een latere fase, de aanbesteding, een programma van eisen opgesteld worden.

Wanneer is een studie naar technische haalbaarheid nodig?

Een studie naar de technische haalbaarheid is bij uiteenlopende projecten nodig. Enkele voorbeelden hieronder:

 • Zonnepanelen bij bedrijven in het mkb. Hierbij kan onder andere gekeken naar de dakconstructie, net aansluiting en simulering van eigenverbruik/terugleveren op het net op uur basis. De berekening van eigen verbruik en terug leveren op het net is een verplicht onderdeel geworden bij een SDE++ aanvraag wanneer er geen transport indicatie wordt afgegeven voor het aan te vragen vermogen.
 • Biomassa vergisten kan nu op veel verschillende manieren worden ingezet. Biogas kan worden verbrand in WKK’s, opgewaardeerd worden tot groengas of tot bioLNG. Met onze modellen kan er bepaald worden welke mogelijkheid het beste past. Bij de technische haalbaarheid kijken we naar het te vergisten menu, vergistingscapaciteit, verwerkingsinstallatie en net aansluiting (warmte, gas en/of elektra).
 • Restwarmte terugwinnen met een warmtepomp in de industrie. Hiervoor is het van belang dat het proces goed in beeld wordt gebracht om restwarmte zo efficiënt mogelijk in te zetten. Hierbij moet gekeken worden naar vermogens, energie, gelijktijdigheid en temperatuur niveaus. Met onze modellen kan er gekeken worden of bijvoorbeeld het inzetten van een warmtebuffer rendabel is als daardoor een lager vermogen warmtepomp nodig is bij batchprocessen.
 • Warmtetransitie bij gemeentes/overheden. Om te bepalen welk alternatief voor aardgas per gemeente/wijk het beste is moet er een technische haalbaarheidsstudie gedaan worden. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar beschikbare warmtebronnen (restwarmte, aquathermie, zonthermie, geothermie etc.). Daarvoor is het van belang om vermogens, warmtevraag, gelijktijdigheid en opslag goed in beeld te hebben. Hierbij moet ook gekeken worden naar de ontwikkeling van de gemeente/wijk, wordt er geïsoleerd of nieuwgebouwd? Dit heeft invloed op de toekomstige warmtevraag waarop een collectieve oplossing voorbereid moet zijn wanneer hiervoor wordt gekozen.

De aanpak

Bij een studie naar de technische haalbaarheid wordt, afhankelijk van het project, gekeken naar:

 • Productie
 • Verbruik
 • Vermogens
 • Temperaturen
 • Profielen/gelijktijdigheid
 • Buffers
 • Back-up
 • Energiebesparing
 • CO2-besparing

Verduurzamen?

Bezig met het ontwikkelen van een duurzaam project? Of benieuwd of het interessant is om te verduurzamen? Dan helpen wij graag om dit te realiseren. Met brede kennis en ervaring op het gebied van duurzame projecten kunnen we met trots zeggen dat we experts zijn in het begeleiden van initiatiefnemers naar een geslaagd project. Wij kennen alle knelpunten en kansen waar rekening mee moet worden gehouden.


 

Kunnen wij je helpen om de haalbaarheid van jouw duurzame project te berekenen?

of wil je meer informatie over engineering en modelering, neem dan contact met ons op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik bereken graag de haalbaarheid van jouw project!"

Ruud van Aart

Expert duurzame warmte