Financiële haalbaarheid

Voordat een project geëxploiteerd kan worden is het van belang dat de financiële haalbaarheid wordt getoetst. In de financiële haalbaarheidsanalyse wordt onderzoek gedaan naar de investeringsbudgetten, de daar tegenoverstaande mogelijke opbrengsten en exploitatiekosten. Deze investeringsopgave vertalen wij naar een exploitatiemodel waarin wij onder andere de mogelijke SDE++ subsidie kunnen meenemen. Hierbij maken wij te allen tijde gebruik van de meest recente kengetallen om ervoor te zorgen dat de berekeningen in lijn zijn met de huidige maatstaven. 

In veel gevallen zullen wij een exploitatiemodel doorrekenen op basis van verschillende scenario’s die volgen uit een technische vooranalyse. Bij deze doorrekening wordt bijvoorbeeld gekeken naar de terugverdientijd van maatregelen, netto contante waarde en Internal Rate of Return (IRR) van de investeringen.

Routekaart

Naast het berekenen van de businesscases is het mogelijk om deze te vertalen naar een routekaart. Aan de hand van een deze routekaart kunnen wij aantonen op welke wijze investeringen ingezet moeten worden om een bepaald doel te bereiken, bijvoorbeeld zelfvoorzienend zijn. Hierbij zullen wij te allen tijde de randvoorwaarden afstemmen met opdrachtgever, zodat binnen de gestelde kaders een realistisch tijdspad uitgezet kan worden met een haalbare investeringsagenda. Ook deze routekaart zal vaak gebaseerd zijn op verschillende scenario’s, zodat het management of bestuur een goede vergelijking kan maken tussen verschillende opties.

Aanvullend laten wij naast financiële parameters in veel gevallen ook de CO2 impact en opbrengst zien. Dit zorgt ervoor dat in de keuze niet alleen de financiële uitgangspunten leidend zijn, maar ook de impact op het milieu meegenomen wordt. 

Verduurzamen?

Bezig met het ontwikkelen van een duurzaam project? Of benieuwd of het interessant is om te verduurzamen? Dan helpen wij graag om dit te realiseren. Met brede kennis en ervaring op het gebied van duurzame projecten kunnen we met trots zeggen dat we experts zijn in het begeleiden van initiatiefnemers naar een geslaagd project. Wij kennen alle knelpunten en kansen waar rekening mee moet worden gehouden.

 

 

Een greep uit onze projecten

Kunnen wij helpen om de haalbaarheid van jouw duurzame project te berekenen?

Of wil je meer informatie over engineering en modellering, neem dan contact met ons op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik bereken graag de haalbaarheid van jouw project!"

Ruud van Aart

Expert duurzame warmte