Aardgasvrije wijk

Aardgasvrije wijk; voorbereid in gesprek met stakeholders

Hoe bereik je een aardgasvrije wijk? Gaat de wijk over op geothermie, biomassa of wordt de energievraag ingevuld met zonthermie? Blijft de wijk op een gasnetwerk of wordt er een warmtenet aangelegd? Hoe betrek je je bewoners bij deze keuze en hoe maak je de keuze voor het beste alternatief? 

Door: Marjan de Vries
Leestijd: 3 minuten

De aanpak in het kort

Alle gemeenten moeten met de wijken/bewoners in gesprek over de energie- en warmtetransitie. Ten eerste om bewustzijn te creëren, maar ook om draagvlak voor een alternatief van aardgas te ontwikkelen. Hoe pak je de bewonerscommunicatie aan en in welke volgorde? Hierbij mijn geadviseerde aanpak in het kort: 

  1. Bewustwording creëeren betreft de energieopgave 
  2. Gezamenlijke ambitie vaststellen 
  3. No-regretmaatregelen stimuleren
  4. Criteria vaststellen met stakeholders 
  5. Alternatieven i.c.m. criteria voorleggen aan stakeholders en de beste variant kiezen

Mogelijkheden aardgasvrije wijk in beeld

Mijn advies is om eerst de alternatieven in beeld te brengen, voordat je met de bewoners in gesprek gaat. Straks is de wijk enthousiast over waterstof, maar blijkt dit ruimtelijk niet haalbaar te zijn. Nu moet je opnieuw in gesprek met de bewoners, hoe zorg je dan dat je vertrouwen blijft houden als gemeente en hoe zorg je voor draagvlak voor een nieuw scenario? 

In stap 3 van ons stappenplan warmtetransitie wordt gekeken welke alternatieven er mogelijk zijn om de opgave in te vullen. Aan het eind van deze stap is er een kansenkaart met de varianten die het meest logisch zijn vanuit technisch, energetisch, financieel en maatschappelijk oogpunt. 
Let op: zonder goed inzicht in de huidige situatie en de ontwikkelingen de komende jaren, kan je geen goede kansenkaart opstellen!

Elke wijk is anders. Daarom moet er per wijk worden gekeken naar de mogelijkheden. Enerzijds wordt gekeken naar de het potentieel van diverse opwekmogelijkheden, zoals: biomassa, bodemenergie, warmtepompen, thermische energie uit zonthermie, oppervlaktewater of afvalwater, wind, zon-PV, etc. Daarnaast moet ook gekeken worden naar energiedragers: hoeveel ruimte is er op het elektriciteitsnet, wat is de status van het gasnet, is een warmtenet een optie? 
 

Welk alternatief is het beste?

Door de varianten te analyseren vanuit de verschillende oogpunten kan er een goede inschatting worden gegeven welke alternatieven geschikt zijn voor een wijk en welke minder geschikt. Maar hoe bepaal je nu het beste alternatief? Is dit het goedkoopste alternatief? Of degene met de kleinste ruimtelijke impact? Dit kan niet één iemand bepalen. Er zijn vele stakeholders betrokken die hier een mening over hebben. De gemeente, de bedrijven in de wijk, de woningcorporaties, maar wellicht wel de belangrijkste: de bewoners. Afgelopen vrijdag nam collega Rob Goes jullie mee in hoe je bepaald welke variant het beste is. Welke criteria vinden de stakeholders belangrijk? Hoe toets je de varianten hieraan? 

Aan de slag met de warmtetransitie
 

Wilt u ook aan de slag met de warmtetransitie? Neem dan contact met mij op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd hoe jouw gemeente kansen kan pakken in de warmtetransitie?"

Sabrina Kouwenhoven

Manager publiek domein