Duurzaam nieuws

4 tips om je ambitie voor de warmtetransitie te bepalen

Heeft jouw gemeente al een ambitie geformuleerd op het gebied van de energie- en warmtetransitie? In welk jaar is jouw gemeente energieneutraal of zelfs CO2 neutraal? Naar mijn mening begint het realiseren van de warmtetransitie bij een goeie ambitie en inzicht in de situatie. Daarna begint de uitvoering pas. Hierbij geef ik 4 tips die jou kunnen helpen bij het opstellen van een ambitie of waaraan jij je huidige ambitie kunt toetsen. 

Door: Marjan de Vries
Leestijd: 4 minuten

 

Download nu hier het stappenplan. 

Ambitie bepalen

Willen we de energietransitie en warmtetransitie realiseren, dan moeten we starten met het hebben van ambitie. Voor het opstellen van deze ambitie geef ik je graag een aantal tips die je kunt, of soms zelf wel moet, gebruiken bij het opstellen van je energieambitie: 

 • Verplichtingen overheid
  De overheid heeft vanuit het klimaatakkoord en energieakkoord landelijke doelstellingen geformuleerd. Zorg dat jouw ambitie hier op aansluit.
 • Draagvlak stakeholders
  Als je ambitie gedeeld wordt met een groep dan helpt dit bij het behalen van jouw doel. Ik durf bijna wel zeker te zeggen, dat je zonder draagvlak bij je stakeholders je doel niet behaald. 
 • Tussendoelstellingen
  Stel naast je punt op de horizon ook tussendoelstellingen op. Op deze manier heb je veel viermomenten, houd je mensen gemotiveerd en weet je ook of je nog op koers ligt om het doel te behalen!
 • Haalbaarheid ambitie
  Niets is meer demotiverend dan een onhaalbaar doel. Om te bepalen of je ambitie haalbaar is moet je eerst inzicht hebben. Hierover vertel ik je graag iets meer. 

Ter inspiratie

De gemeente Hengelo heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • 100% energieneutraal in 2050
 • Elke jaar 2% energiebesparing
 • 45% van de koopwoningen naar minimaal label B

Meer lezen over hoe wij de gemeente Hengelo helpen bij de realisatie van deze doelstellingen?
Bekijk het project. 

Inzicht

Wat betekent jouw ambitie nu eigenlijk? Het verkrijgen van inzicht is de tweede stap in ons stappenplan om de transities te realiseren. In deze stap wordt de energiehuishouding in kaart gebracht en worden vragen beantwoord zoals; Wat is het huidige energieprofiel? Welke doelgroepen zijn te onderkennen en wat is hun energieprofiel? Welke doelgroep verbruikt het meeste? De industrie of de gebouwde omgeving? Hoeveel wordt er nu duurzaam opgewekt? Welke ontwikkelingsplannen zijn er al voor bijvoorbeeld nieuw zonneparken? 

Daarnaast moet er gekeken worden hoeveel duurzame energie er in de toekomst benodigd is. Hierbij wordt onder andere kritisch gekeken naar de stakeholders, zoals de gebruikers. Wat zijn de ontwikkelingen in de regio? Is het een krimpregio? Worden er nieuwe bedrijventerreinen verwacht? 

Naar mijn mening moeten we in elke gemeente er naartoe dat we een infographic hebben met de energiehuishouding. Een overzichtelijke kaart die voor iedereen te begrijpen is, van burgemeester tot ambtenaar tot bewoner. Zodat iedereen zich bewust is van hoe groot de opgave is. 

Vertaling inzicht naar ambitie

Wil je als gemeente in 2030 energieneutraal zijn? Dan kun je op basis van je inzichten nu bekijken of deze ambitie haalbaar is. Hoeveel huizen moeten er dan per jaar energieneutraal worden gemaakt? Hoeveel is deze ambitie vertaald in aantal zonnepanelen? Of windmolens? Is dit een doelstelling die organisatorisch, financieel, ruimtelijk en technisch mogelijk is? Is er op basis van deze gegevens draagvlak voor deze ambitie bij de stakeholders? Is de doelstelling wel ambitieus genoeg, niet te makkelijk en niet te ver weg in de tijd? Kan je overal een ‘ja’ op antwoorden? Dan is dit de juiste doelstelling voor jouw gemeente.

Aan de slag

Waar wacht je nog op? De ambitie is gesteld en er is inzicht in de gap die er is tussen de huidige situatie en het doel. Dus ik zou zeggen: aan de slag! Volgende week lees je in mijn blog over de aanpak. De volgende stap in het stappenplan is namelijk het opstellen van de kansenkaart. In de kansenkaart staan diverse scenario’s om tot je doel te behalen. Deze kansenkaart kan samen met stakeholders besproken worden, om zo gezamenlijk een route te kiezen. 

Aan de slag met de warmtetransitie
 

Wilt u ook aan de slag met de warmtetransitie? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd hoe jouw gemeente kansen kan pakken in de warmtetransitie?"

Sabrina Kouwenhoven

Manager publiek domein