Erkende maatregelenlijsten voor ondernemers

Energiebesparing ondernemers: Wat betekenen de Erkende Maatregelenlijsten (EML)? 

Als ondernemer is het belangrijk om bewust om te gaan met energievgebruik en energiebesparing. In Nederland is er een wettelijke energiebesparingsplicht voor ondernemers. Om aan deze verplichting te voldoen, zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML) opgesteld. We leggen uit wat dit inhoudt en wat de recente ontwikkelingen zijn. 

Wat zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML)? 

De Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) bevatten een overzicht van energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Deze lijsten zijn onderverdeeld in drie categorieën: gebouwen, faciliteiten en processen. Door het uitvoeren van de erkende maatregelen op de EML kunnen ondernemers voldoen aan de energiebesparingsplicht. 

De recente ontwikkelingen vanaf 2023 

Op 8 juni 2023 is de actuele Erkende maatregelenlijst (EML) gepubliceerd in de Staatscourant. Ten opzichte van de voorgenomen EML van eind maart 2023 zijn enkele maatregelen aangepast. Je kunt de volledige lijst met wijzigingen raadplegen in de informatiebank EML. 

Toepassing en naleving van de EML 

Om aan de energiebesparingsplicht te voldoen, dien je alle toepasselijke erkende maatregelen uit te voeren. Als een erkende maatregel niet wordt uitgevoerd, moet er een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel genomen worden die minimaal dezelfde hoeveelheid energie bespaart. Als je niet alle toepasselijke erkende maatregelen of een gelijkwaardig alternatief uitvoert, ben je verplicht om alsnog alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. 

Informatie- en onderzoeksplicht 

Naast de energiebesparingsplicht hebben ondernemers ook een informatie- en onderzoeksplicht. Eens in de vier jaar moet er worden gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen. Dit rapportageverplichting is gebaseerd op de informatieplicht en/of de onderzoeksplicht energiebesparing. 

Voor de informatieplicht kunnen ondernemers (en pandeigenaren) de EML gebruiken bij het rapporteren van genomen maatregelen. Bij de onderzoeksplicht moet je als ondernemer zelf een onderzoek uitvoeren naar mogelijke energiebesparende maatregelen.  

Energiebesparingsonderzoek uitvoeren 

Wil je aan de slag met energiebesparing of ben je verplicht tot het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek? Dan helpen wij jou graag verder. Ekwadraat voert voor het energiebesparingsonderzoek uit. Hiermee kan er flink bespaard worden op de energiekosten en voldoet je bedrijf aan de geldende wetgeving. 

Samen meer betekenen voor de wereld van morgen!

Wil je meer informatie over de EML?

Vul dan onderstaand formulier in, dan nemen we contact met je op!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Heb je vragen over bovenstaande? Neem dan contact met mij op!"

Jan Hemrica

Sales- en accountmanager bedrijven