Duurzaam nieuws

Tender mono-mestvergisting SDE+ opent op 4 juli

De waarde van de tender

De aanvraag van SDE+ subsidie voor mono-mestvergisting leidt, tijdens de reguliere SDE+ openstelling, vaak niet tot een beschikking. Dit komt doordat het aan te vragen subsidiebedrag voor mono-mestvergisting hoger ligt dan voor andere technieken binnen de regeling. Daarom is er een aparte tender ingericht. We willen u graag informeren over de hoofdlijnen van de tender voor mono-mestvergisting.

Aanvragen tender mono-mestvergisting

Er zijn een aantal eisen gesteld aan de projecten waarvoor de tender aan te vragen is. Een tender is aan te vragen voor:

  • WKK of hernieuwbaar gas.
  • Vergisting van 100% dierlijk mest (geen 95%).
  • Maximaal €0,125 per kWh voor WKK, tot 400 kW.
  • Maximaal €0,088 per kWh voor hernieuwbaar gas, tot 40Nm3 /uur. Hiervoor geldt een aansluitplicht door de netbeheerder.
  • Vergisters waarvan de locatie bekend is en een vergunning verleend is – reguliere SDE+ aanvraag.
  • Vergisters waarvan de locatie bekend is, maar de vergunning nog niet verleend.
  • Installaties waarvan de locatie onbekend is en de vergunning nog niet verleend.

Elk van de situaties kent verschillende eisen aan de aanvraag in de vorm van extra bijlagen en voorwaarden. Rangschikking vindt plaats op basis van het ingediende tenderbedrag. De aanvraag dient te worden gedaan via het E-loket.

Openstelling en budget

De openstelling van de tender is maar kort. Het E-loket opent op 4 juli om 9:00 uur en sluit op 27 juli om 17:00 uur. Voor de aanvraag is een E-herkenningsmiddel noodzakelijk. Alleen volledige aanvragen binnen de openstelling worden in behandeling genomen. Voor de tender is € 150 miljoen beschikbaar.

Hulp bij aanvragen

Ekwadraat heeft jarenlange ervaring met vergistingsinstallaties en het aanvragen van SDE+ subsidies. Hierdoor kan Ekwadraat voor een succesvolle aanvraag voor u voorbereiden en u begeleiden bij vragen die u hebt op het gebied van uw mono-mestvergister. Neem nu contact op met uw adviseur mono-mestvergisting, Hendrik van Houten.

Energiemonitoring