Garanties van Oorsprong (GvO)

Alle elektriciteit in Nederland wordt over hetzelfde net getransporteerd. Dit geldt voor elektriciteit die is opgewekt door windmolens en zonnepanelen, maar ook voor elektriciteit van kolen- en gascentrales. Consumenten en bedrijven weten niet of de elektriciteit die ze gebruiken afkomstig is uit duurzame energiebronnen of uit kolen- of gascentrales. 

Om er toch voor te zorgen dat er een bewuste keuze gemaakt kan worden voor groene stroom, zijn er certificaten ontwikkeld waarmee het duurzame karakter van de energie aangetoond kan worden. Deze certificaten noemen we Garanties van Oorsprong (GvO’s). Een producent van duurzame elektriciteit ontvangt per geproduceerde megawattuur één GvO. De GvO dient als bewijs waarmee een eindgebruiker kan aantonen dat hij/zij groene stroom gebruikt. 

Dit zorgt er enerzijds voor dat eindgebruikers de mogelijkheid hebben om te kiezen voor groene energie, terwijl het voor de producenten een extra inkomstenbron betekent. Hoe groter de vraag naar duurzame energie, hoe hoger de waarde van de GvO is en hoe aantrekkelijker het voor producenten wordt om duurzame energie te produceren. Het verkrijgen van GvO’s is ook een voorwaarden om voor SDE-subsidie in aanmerking te komen.
Meer over financieel management:

Terug naar home

Garantie van Oorsprong Certificaten

In Nederland is CertiQ de partij die verantwoordelijk is voor de afgifte en administratie van GvO’s, terwijl Vertogas deze rol vervult voor hernieuwbaar gas. Van alle groene stroom in de elektriciteitsmix kan door middel van de GvO’s worden aangetoond dat de stroom groen is en waar het vandaan komt. 

Sinds 1 januari 2020 geldt dit echter ook voor ‘grijze stroom’, afkomstig uit fossiele bronnen. Op deze manier is er sprake van volledige transparantie over de herkomst van gebruikte elektriciteit. Naast de hierboven genoemde GvO’s voor energie uit hernieuwbare bronnen, maakt CertiQ sinds 1 januari 2020 ook Certificaten van Oorsprong (CvO’s) aan voor energie uit fossiele bronnen.

Garanties van Oorsprong zijn niet fysiek gekoppeld aan de te leveren stroom. GvO’s kunnen internationaal verhandeld worden. Op deze manier is het mogelijk om buitenlandse certificaten in te zetten voor het vergroenen van elektriciteit die in Nederland is geconsumeerd. Een voorbeeld kan dit verduidelijken: tussen Nederland en IJsland liggen geen fysieke elektriciteitskabel, maar desondanks is het mogelijk om IJslandse elektriciteits-GvO’s te verhandelen in Nederland.

Regeling Garanties van Oorsprong

In de praktijk komt het vaak voor dat de energieafnemer (de maatschappij aan wie een producent de groene stroom levert), ook de GvO’s van de producent afneemt. Contractueel wordt dan vastgelegd wat de waarde van een GvO gedurende de contractperiode is, zodat de producent hier een vergoeding voor kan ontvangen. Bij het overstappen naar een andere afnemer van elektriciteit is de producent zelf verantwoordelijk voor het wijzigen van de ontvanger van GvO’s. Deze wijziging dient aan CertiQ te worden doorgegeven. 

De waarde van GvO’s komt tot stand door vraag en aanbod en verschilt dus per duurzame bron. De waarde van GvO’s uit windenergie ligt het hoogste, gevolgd door GvO’s uit zonne-energie. De waarde van GvO’s uit biomassa (vergisting en verbranding) is relatief laag ten opzichte van andere soorten GvO’s.  

Het is echter ook mogelijk om de GvO’s los te koppelen van de fysieke levering van de stroom. Op deze manier kan er gezocht worden naar een andere afnemer van de GvO’s en kan een hogere vergoeding voor de GvO’s gerealiseerd worden.  

Wij kunnen je begeleiden en helpen bij het verkrijgen van GvO-certificaten 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik begeleid graag jouw certificeringstraject!"

Mark Maljaars

Expert duurzaam gas