Netcongestie bedrijventerrein Hallum

De aanleiding

Vanwege netcongestie is het nu en in de nabije toekomst niet mogelijk om uitbreidingen en verduurzamingsplannen uit te voeren op dit bedrijventerrein. De aangesloten bedrijven handelen op en produceren voor nationale en internationale markten. Hun positie komt in gevaar als zij niet concurrerend kunnen zijn in hun corebusiness. Dit zal op termijn ook invloed hebben op de werkgelegenheid in Hallum en omgeving, aangezien er vele mensen werken voor én afhankelijk zijn van deze bedrijven.

Situatie

De vijf bedrijven hebben een gezamenlijk verbruik van 3,3 MW. Met plannen voor het uitbreiden van de productie, activiteiten en elektrificatie van onder andere gasovens loopt het verwachte gebruik op tot 30 MW voornamelijk afhankelijk van de mate van elektrificatie.

Datum

2022-2024

Opdrachtgevers

Hellema-Hallum
Van der Meulen Hallum
Helwa Wafelbakkerij
Oreel Hallum
De Vries Hallum

Specialisaties

Netcongestie
Haalbaarheids- en scenariostudies
Elektrificatie
Participatie & Communicatie

 

Vervolg

Voor de vijf bedrijven in Hallum is in samenwerking met Ekwadraat, Firan en Liander onderzocht welke mogelijkheden toepasbaar zijn op het net en achter de meter. Het onderzoek bestond uit een haalbaarheidsstudie voor fysieke mogelijkheden achter de meter, direct gebruik duurzame energie, koppeling tussen bedrijven, opslag en slim omgaan met energie, die op korte termijn toegepast kunnen worden. Voor het lange termijn perspectief is voor de vijf bedrijven en het dorp Hallum een energieroutekaart uitgewerkt. Waarin verschillende scenario’s zoals uitbreiding en elektrificatie uitgewerkt zijn tot en met 2030.

Toekomst scenario zware elektrificatie (bron: Ekwadraat Advies B.V.)

Aanvullende projectinformatie

Dit project is tot stand gekomen i.s.m.
Firan
Liander

Mede gefinancieerd door
Gemeente Noordoost-Friesland
Provincie Friesland

De energieroutekaart houdt niet alleen rekening met betrokken grootzakelijk aangeslotenen, maar met alle aangeslotenen zoals grootzakelijk, kleinzakelijk en woningbouw.

Onze aanpak

Op basis van ervaringen in de afgelopen 20 jaar heeft Ekwadraat een lokale aanpak gevormd waarin regie, contact en klantenreis centraal staan. Technische oplossingen zoals netuitbreidingen, hernieuwbare energie en opslag zijn voldoende aanwezig maar ontbreekt het aan een lokale integrale aanpak. In onze aanpak zijn stap 1 t/m 3 bij elk project het vertrekpunt, vanaf stap 4 wordt het specifiek per project. Deze aanpak hebben wij ook bij bedrijventerrein Hallum toegepast.

Aanpak energiehub

De lokale integrale aanpak start met het bij elkaar brengen van alle betrokken stakeholders en het bespreken van elkaars doelen en verwachtingen. Dit betekent dat niet alleen de aangesloten grootzakelijke betrokken wordt bij de totstandkoming van oplossingen voor netcongestie, maar ook de betrokken netbeheerder, overheden en aanliggende grootzakelijk aangeslotenen. Zo is er met de vijf ondernemers samengewerkt aan dit project, maar ook met Firan, Liander, de gemeente Noordoost Friesland en Provincie Friesland. 

De aanpak resulteert in een energie routekaart waarin op basis van energiestromen de groei en verduurzaming van de bedrijven op het bedrijventerrein weergegeven zijn, hoe dit in lijn staat met beschikbaar vermogen op het net en hoe aan de behoefte invulling gegeven kan worden op korte en op lange termijn door vraag en aanbod lokaal op elkaar af te stemmen.

 

"Als themamanager netcongestie help
ik bedrijventerreinen graag verder.
Samen komen we tot een oplossing!"

Bob van Bijnen

Themamanager netcongestie

Gerelateerde projecten