Netcongestiemanagement

Onze adviseur

Joost Akkermans werkt namens Ekwadraat bij Alliander als accountmanager congestiemanagement. Op veel plaatsen is er op dit moment geen capaciteit meer om nieuwe klanten aan te sluiten op het net. Het is daarom van groot belang dat we de netten die er zijn maximaal benutten. Dit betekent ook dat we toenemende pieken in vraag en aanbod moeten voorkomen. Alliander werkt daarbij samen met andere netbeheerders om de processen en aanpak ten aanzien van de nieuwe congestiemanagementcode te harmoniseren. 
Joost houdt zich bezig met de marktanalyse. Bij zakelijke relaties wordt door middel van deskresearch een eerste marktanalyse uitgevoerd waarbij wordt gekeken naar de geschiktheid voor een flexibele aanbieding of afname van vermogen. 
Na een telefonische verkenning van de mogelijkheden en bereidwilligheid om deel te nemen aan congestiemanagement, wordt een vervolggesprek gepland waarin we met de operationeel betrokkenen bespreken of men

  1. in staat is om een bijdrage te leveren aan “Flatten the curve”, waarbij we de mogelijkheden van gedragsverandering verkennen door de piekbelasting te verlagen (energiezuiniger werken) of de piekbelasting te verschuiven (anders plannen);
  2. bereid is de beschikbare ruimte binnen hun GTV ter beschikking te stellen aan Liander en daarmee wachtrij klanten.

Deze stappen bieden inzicht in de inventarisatie van de beschikbare ruimte op het net. 

Opdrachtgever

Liander

Specialisaties

Energiebesparing
Verduurzaming
Congestie
Detachering
 

De aanleiding


In bijna heel Nederland groeit het aanbod en de afname van energie zo snel, dat netbeheerders hun net niet snel genoeg kunnen verzwaren. Ondanks hun wettelijke taak om iedereen die aansluiting verzoekt aan te sluiten, worden nieuwe (of uitbreidingen van bestaande) aansluitingen steeds vaker op een wachtlijst gezet.  De toezichthouder heeft de netbeheerders gesommeerd zo snel mogelijk deze achterstanden op te lossen. Dit gebeurt voornamelijk door investeren in de verzwaring van het net.

 

Onderzoek Liander

Liander onderzoekt nu of het met een congestiemanagementsysteem mogelijk is om de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet beter te gebruiken. Dit houdt in dat mensen met grootzakelijke klanten (aansluitingen groter dan 1MVA) inzichtelijk maken of op momenten het aanbod van, of de vraag naar, stroom groter is dan de capaciteit van het net:

  1. Zo kunnen ze bepalen of het mogelijk is om minder of meer elektriciteit af te nemen of op te wekken;
  2. én of men bereid is dat om dat structureel tegen betaling te doen.

Rol van onze technische adviseurs

1. De technici van Ekwadraat kijken naar de duur, de omvang, de frequentie en de impact van de congestie; een zogeheten technische analyse. Met deze informatie worden relevante grootzakelijke klanten benaderd, waarna met deze klanten wordt besproken of zij in staat en bereid zijn om mee te doen aan congestiemanagement; de marktverkenning. De momenten en de mate waarin ondernemingen daartoe in staat zijn is het beschikbare flexibele vermogen. 

2. In de fase hierop worden inzichten uitgebracht van de technische en de marktanalyse samen, met als ultiem doel het volledig aansluiten van klanten die reeds beperkt aangesloten zijn óf klanten die op de wachtlijst staan. Deze klanten krijgen een aanbod, waarbij ze een beperkt deel van de tijd, een beperkt deel van het gevraagde vermogen krijgen totdat de fysieke verzwaring van het net gerealiseerd is: 

  • Maandblok 1 Dagblok: 1-11 t/m 31-3 dagelijks van 7:00 uur t/m 21:59 uur max 0 kW
  • Maandblok 1 Nachtblok: 1-11 t/m 31-3 dagelijks van 22:00 uur t/m 6.59 uur max 1700 kW
  • Maandblok 2 Dagblok: 1-4 t/m 31-10 dagelijks van 0:00 uur t/m 23:59 uur max 1700 kW

3. In deze fase gaan wij aan de slag om na de marktverkenning nu ook de contractonderhandelingen te voeren met de geïnteresseerde partijen:

  • Partijen die een flexibel vermogen aangeboden hebben;
  • en partijen die flexibel vermogen af willen nemen.

4. Naast het opstellen van concrete contracten en daarmee het reduceren van de wachtlijsten en de beperkingen, is het een belangrijke taak om alle belemmeringen in dit proces, als gevolg van conflicten met bestaande processen binnen Liander, in kaart te brengen en misschien zelfs op te lossen. Echter is dat laatste een secundair doel.

 

"Ik vertel je graag meer over de impact van netcongestie!"

Joost Akkermans

Sales- en accountmanager

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde projecten