Energieneutraal in 2025

De aanleiding

Al sinds 2021 zijn wij aan de slag voor Waterschap De Dommel. Waterschap De Dommel is verantwoordelijk voor het waterbeheer in Midden-Brabant. Ze beheert het (grond)waterpeil, zuivert het rioolwater en zorgt voor schoon water in beken en sloten in Midden-Brabant. Op verschillende locaties o.a. in Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel staan rioolwaterzuiveringsinstallaties waarmee afvalwater wordt gezuiverd. Waterschap De Dommel heeft zich voorgenomen in 2025 op alle locaties energieneutraal te zijn. Eén van de oplossingen die Waterschap De Dommel daarvoor al heeft getroffen is de realisatie van een slibvergisting biogasinstallatie waarmee het gevormde biogas in een WKK-centrale wordt omgezet in elektriciteit en warmte.  

Samenwerking
De volgende stap is om een  een groengasinstallatie en een CO2-afvang- en vervloeiingsinstallatie realiseren. In het gesprek met Ekwadraat is samen gekeken welke mogelijkheden daarvoor zijn zowel technisch als qua subsidie. Na het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek is besloten met behulp van Ekwadraat SDE-subsidie aan te vragen voor biogasproductie uit Slibvergisting en CCU/CO2-arme productie. Hierbij wordt het biogas dat uit de slibvergister komt (en gewoonlijk naar de WKK-centrale gaat) opgewaardeerd tot groengas waarbij gelijktijdig CO2 wordt afgevangen en vervloeid. Deze CO2 wordt weer nuttig ingezet in de glastuinbouw en voedingsmiddelenindustrie.

Datum

2021-2024

Opdrachtgevers

Waterschap De Dommel

Specialisaties

SDE++ subsidie
CCU 
Slibvergisting
Biogasinstallatie
Groengas
WKK-centrale

Onze aanpak

De rol die Ekwadraat in dit proces heeft gehad is het uitbrengen van adviezen en het bieden van ondersteuning bij de SDE++ vraagstukken. Ekwadraat beschikt over goede kennis van de technologie alsook de subsidiespelregels en heeft Waterschap De Dommel daarmee optimaal kunnen ontzorgen. Ook kon Ekwadraat de voorwaarden die gepaard gaan met de subsidieverlening pragmatisch laten aansluiten bij het bedrijfsproces van Waterschap De Dommel. Een mooi voorbeeld betreft het opstellen van een meetprotocol voor de CCU-installatie en de inschrijving van deze installatie bij RVO. Zowel de techniek al de betreffende subsidiecategorie is relatief nieuw, ook voor de subsidieverstrekker.

Pim Pellegrom, subsidie adviseur Waterschap De Dommel: "het is best een technisch verhaal, alles moet kloppen. Om ons optimaal te ontzorgen en met name de technische kennis, zijn wij met Ekwadraat in zee gegaan."

Vervolg

Ekwadraat heeft SDE++ subsidie aangevraagd voor de groengas- en CCU-installatie. Beide subsidies zijn inmiddels beschikt. Daarnaast begeleidt Ekwadraat bij het (technische) proces zodat daarmee verschillende nieuwe en nog duurzamere installaties gerealiseerd kunnen worden.
 

"Ik help je graag bij economisch haalbaar maken van een project door middel van een passende subsidie!"

Ruud van Aart

Expert duurzame warmte

Gerelateerde projecten