Groot Zevert vergisting

Groot Zevert Vergisting is een begrip in de vergistingswereld. De installatie ligt op een voormalig vuilstortplaats waar weinig woningen van derden nabij liggen. Een goede uitvalbasis voor een vergistingsinstallatie. Momenteel wordt er 96.000 ton mest en co producten vergist. Het overgrote deel hiervan is mest. Tevens hebben ze ook capaciteit om 39.000 ton mest op te slaan en door te voeren voor de mesthandel.

In maart 2018 is er een revisievergunning verleend. Hierin is naast de bestaande werkzaamheden ook een uitbreiding vergund voor een vergaande behandeling van de dunne digestaat fractie afgegeven. Hierbij kan er uiteindelijk loosbaar water worden geloosd op het oppervlaktewater. Maar eerst wordt er gekeken of dit water ook nog meerwaarde heeft om verdroging tegen te gaan of in te zetten als proceswater bij derden.

Deze uitbreiding heeft er inmiddels toe geleid dat het bedrijf biogas levert aan Friesland Campina in Borculo.

Specialisaties

Vergisting
Allesvergisting
Subsidie vergister
Vergunning vergister

 

De ontwikkeling

Sinds 2004 heeft loonbedrijf Groot Zevert er een tweede tak bij: Groot Zevert Vergisting. Ze hebben de vergistingsinstallatie overgenomen van een mest verwerkend bedrijf. Na de installatie te hebben omgebouwd is ingezet op het vergisten van 36.000 ton mest. Daarnaast wordt 99.000 ton mest opgeslagen en doorgevoerd van en naar afnemers. Fa. Groot Zevert had al snel door dat ze de vergistingsactiviteiten wilden uitbreiden. Hiervoor is de hulp van Ekwadraat ingeroepen. Ekwadraat is sinds 2008 betrokken bij de vergistingactiviteiten.


De locatie is een goede uitvalbasis om de vergistingscapaciteit te verhogen.  Voor deze uitbreiding speelt een goed onderbouwde businesscase een centrale rol in de uiteindelijke realisatie. In de businesscase worden de effecten vanaf het te vergisten menu naar biogasproductie en uiteindelijke energiebalans volledig doorgerekend.

Voor het verkrijgen van financiering, maar ook voor eigen inzicht in het rendement was dit zeer belangrijk. Wijzigingen door aanpassingen in het menu of de energiebalans kunnen regelmatig worden bijgesteld. In de aanloop naar realisatie is dit vaak nodig omdat een vergistingproject afhankelijk is van veel marktafhankelijke factoren. 

Door op maat rekenmodellen te ontwikkelen kon Groot Zevert zelf het rendement van een klein onderdeel in de keten (bijvoorbeeld menu of mineralen) optimaliseren. De output van een dergelijk model kan daarna weer centraal worden doorgerekend op het totale project. Door deze interactieve benadering ontstaat optimaal inzicht in het rendement en kan aan de (steeds strenger wordende) eisen van de kredietverstrekkers worden voldaan.

Deze uitbreiding heeft er uiteindelijk toe geleid dat het bedrijf biogas kan leveren aan Friesland Campina."Ik help u graag met alle vragen over vergisting"

Mark Maljaars

Expert duurzaam gas

96.000 ton mest

                                                                                         

10 miljoen kuub biogas

                                                                                                                               

Productie BioLNG

                                                                                         

Dit wil ik ook!

Gerelateerde projecten