Houtstookinstallatie

Aanleiding

Kwekerij de Wieringermeer exploiteert een tuinbouwcomplex voor de teelt van paprika. Het areaal van Kwekerij De Wieringermeer bedraagt 40 hectare die is uitgebreid naar 56 hectare. Voor de warmtevoorziening van het kassencomplex wordt momenteel gebruik gemaakt van een geothermiebron.

Omdat er in de winter meer vraag is naar warmte heeft Kwekerij de Wieringermeer de mogelijkheden ten aanzien van het inzetten van een aanvullende warmtebron onderzocht. Het bedrijf heeft besloten om te investeren in een houtgestookte installatie met een vermogen van ca. 15 MWth om de piekvraag van warmte in de winter op te kunnen vangen. 

Specialisaties binnen dit project:

  • Biomassa
  • SDE++
  • Geothermie

Duur project

Oktober 2018 - oktober 2020

 

Opdrachtgever:

Kwekerij de Wieringermeer C.V.

 

Deel dit project

Houtgestookte installatie

Kwekerij de Wieringermeer was geïnteresseerd in een duurzaam alternatief voor het huidige gebruik van het Gronings aardgas. Er is gekozen voor een alternatieve manier van warmtevoorziening in de vorm van een houtstookinstallatie. Dit is een geschikt alternatief omdat er vooral in de winter vraag is naar warmte. Met het omzetten van houtsnippers tot warmte kan de houtinstallatie naar behoefte worden ingezet als aanvulling op de warmte die wordt geleverd door de geothermiebron.

Ekwadraat is betrokken geweest bij het aanvraagtraject voor de inmiddels verleende SDE+ subsidie. Nu de houtgestookte installatie in gebruik is, zullen er meetrapportages opgesteld moeten worden om de hoeveelheid geproduceerde energie aan te tonen bij de subsidieverstrekker. 

 "Ik help je graag met
duurzame warmteoplossingen!"

Ruud van Aart

Expert duurzame warmte

Gerelateerde projecten