Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit

De melding en omgevingsvergunning ‘milieubelastende activiteit’ is onderdeel van de Omgevingswet. Sinds 1 januari 2024 is het gehele vergunningenstelsel in Nederland aangepast door de invoering van de Omgevingswet. Onder deze wet zijn diverse besluiten en regelingen van toepassing. In de Omgevingswet is participatie een belangrijk onderdeel geworden. De wijze van uitvoering is afhankelijk van het gemeentelijke beleid.  

Via één aanvraag is het mogelijk om meerderde milieubelastende activiteiten aan te vragen. Afhankelijk van de situatie is een milieubelastende activiteit, meldings- of vergunningsplichtig. 

Wat is een milieubelastende activiteit?

Een milieubelastende activiteit (mba) is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken. Per mba wordt beoordeeld of er een meldingsplicht of een vergunningsplicht geldt. Indien er een vergunningplicht geldt, bijvoorbeeld voor een co-mestvergisting installatie, dan zal er een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd via het omgevingsloket.  Ook een meldingsplicht kan via dit loket een melding worden ingediend.  

Nieuw onder de Omgevingswet is dat bij uitvoering van een milieubelastende activiteit niet gelijk het hele bedrijf milieuvergunningsplichtig wordt. Dit is afhankelijk van de soort milieubelastende activiteit. Hierdoor is het goed mogelijk dat één aanvraag leidt naar meerdere meldingen en een vergunning voor milieubelastende activiteiten. 

Indien er naast het uitvoeren van de milieubelastende activiteit ook gebouwd gaat worden, kan het verplicht zijn om ook de omgevingsvergunning bouw aan te vragen. Dit kan gelijktijdig worden aangevraagd met andere meldingen en vergunningen. Dient er voor de activiteit afgeweken te worden van het omgevingsplan? Dan is ook een omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplan activiteit nodig. 

 


Hoe werkt het aanvragen van de milieubelastende activiteit? 

Het indienen van een melding en het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit kan alleen online via het omgevingsloket. Dit dient 4 weken voor start te worden gemeld. Binnen 4 weken ontvang je een bericht van de gemeente of de melding akkoord is bevonden.Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning milieubelastende activiteit kent de Omgevingswet twee verschillende procedures. Een reguliere procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet, waarbij een uitgebreide procedure van toepassing wordt bij o.a. IPPC bedrijven.  De reguliere procedure duurt normaliter 8 weken en een uitgebreide procedure is 26 weken. Beide procedures zijn met 6 weken te verlengen. 

Om de vergunning aan te vragen dien je een aantal zaken aan te dragen: 

Daarnaast is het bij de opslag van gassen mogelijk noodzakelijk om een risicoanalyse t.b.v. veiligheid op te laten stellen.

melding of aanvraag omgevingsvergunning milieu belastende activiteit doen?

Het bepalen of de milieubelastende activiteiten meldings- of vergunningsplichtig zijn in het project kan erg complex zijn. Er is veel regelgeving waar rekening mee gehouden moet worden. Ekwadraat helpt je graag om te bepalen welke vergunning(en) je nodig hebten vraagt deze graag voor je aan. Onze adviseurs hebben veel ervaring op het gebied van vergunningen voor duurzame energie installaties. Zij helpen je dan ook graag om een project vergund te krijgen.

 

 

Wanneer moet een omgevingsvergunning milieubelastende activiteit worden aangevraagd?

Op het gebied van duurzame energie moet je in ieder geval in deze situaties een omgevingsvergunning milieubelastende activiteit aanvragen; 

  • bij het aanleggen van een aardwarmtebron;
  • bij het oprichten en het veranderen van een co-mestvergistingsinstallatie of bij de verwerking van het geproduceerde biogas;
  • bij houtkachels en biomassacentrales met een thermisch vermogen van meer dan 15 MW;
  • bij het produceren, opslaan en het tanken van waterstof;
  • bij het bouwwerk/gebouw dat moet worden gebouwd bij de realisatie van een vergister;
  • bij de aanleg van een zonnepark op een (voormalig) vuilstort.

Wanneer volstaat een melding milieubelastende activiteit?

In sommige situaties hoef je geen omgevingsvergunning milieubelastende activiteit aan te vragen, maar hoef je enkel een melding milieubelastende activiteit in te dienen. Vervolgens zijn dan de voorschriften uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) van toepassing. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

  • een biomassa kachel met een thermisch vermogen van minder dan 15 MW, met gebruik van erkende biomassa. Er kunnen gelijktijdig andere aanvragen/meldingen voor bijvoorbeeld de bouwactiviteiten worden ingediend;
  • het plaatsen van een mono-mestvergistingsinstallatie waarbij maximaal 25.000 m3 mest van derden per jaar wordt aangevoerd;
  • het bijplaatsen van een WKK of een biomassa gestookte installatie bij een vergistingsinstallatie. Dit is wel afhankelijk van de situatie ter plaatse.  

 

 

Aan de slag?

Benieuwd of je een omgevingsvergunning milieu moet aanvragen voor jouw project? Of zoek je een partner die deze vergunning kan aanvragen? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Heb je vragen over de omgevingsvergunning milieu? Ik help je graag."

Kristel Cnossen

Senior adviseur vergisting & biogas

Toonaangevende projecten