biogas RWZI

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) van Fier en Wetsus op de WaterCampus in Leeuwarden verwarmen hun gebouwen met biogas van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Leeuwarden. Het CKM en het Wetsuspand zijn hierdoor volledig energie neutraal.


De ambitie


Jaarlijks wordt er 100 miljoen kuub afvalwater op het riool geloosd door bedrijven en huishoudens in Fryslân. Dit water wordt gereinigd in één van de 28 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Wetterskip Fryslân. Na de zuivering van het afvalwater blijft slib over als restproduct. 

In Leeuwarden staat een slibvergistingsinstallatie, waarmee het slib van deze locatie wordt vergist en één miljoen kuub biogas wordt geproduceerd. Ongeveer 90% van deze duurzame energie wordt ingezet voor eigen gebruik.

Met de komst van het biogasstation kan de overige 120.000 m³ worden geleverd aan het CKM‐gebouw van Fier en het Wetsusgebouw. Hiermee wordt 200 ton CO2‐emissie vermeden, oftewel de CO2-uitstoot van 150 auto’s.

Specialisaties binnen dit project:

Via een 600 meter lange biogasleiding en een gasmotor bij Fier wordt het CKM-gebouw voorzien van elektriciteit en warmte. Voor de aanvoer van biogas naar de WaterCampus heeft de gemeente Leeuwarden een leiding van 2 kilometer aangelegd. Hiervoor ontvangen zij het prestigieuze BREAAM‐duurzaamheidscertificaat.


De aanpak


Ekwadraat heeft een opdracht van Fier een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het verduurzamen van hun nieuwe pand. Door met een gebiedsgerichte benadering te kijken naar het pand ontstonden verschillende mogelijkheden. De meest interessante mogelijkheid bleek om een koppeling te leggen met de RWZI die ‘dichtbij’ het nieuwe pand van Fier lag en die biogas beschikbaar had. 

Vervolgens heeft Ekwadraat dit project technisch inhoudelijk begeleidt en advies geleverd bij de verschillende processen in het ontwikkeltraject. Waaronder de businesscase, vergunningen en subsidies.  
 

Resultaat

Door deze unieke kans heeft Fier haar duurzaamheidsdoelstelling weten te behalen. Het bedrijf is volledig aardgasvrij door de toevoer van biogas vanuit het RWZI. In een later stadium zijn ook zonnepanelen bij Fier geÏnstalleerd, hiermee is het bedrijf volledig verduurzaamd. Kortom, een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzaamheid.
 "Ik help graag met het verduurzamen van jouw bedrijf of gemeente."

Albert Jan van der Wal

Sales- en accountmanager

Realisatie ESCo

                                                                                         

Aardgasvrij

                                                                                                                               

Toepassing zonne-energie

                                                                                         

Dit wil ik ook

 

Gerelateerde projecten