Omgevingsvergunning aanvraag beoordelen

Voortvloeiend uit de energietransitie ontvangen gemeenten, provincies en omgevingsdiensten in steeds grotere aantallen vergunningaanvragen voor (duurzame) energieprojecten. Denk hierbij aan aanvragen voor: vergistingsinstallaties, zonneparken (zowel op land als drijvend op water), windturbines, waterstofinstallaties en houtgestookte installaties. Het beoordelen van deze aanvragen vergt vaak specialistische kennis.

Omgevingsvergunning aanvraag beoordelen

Ekwadraat heeft specialistische kennis in ruime mate in huis en kan gemeenten, provincies of omgevingsdiensten ondersteunen bij de beoordeling van vergunningaanvragen. Ekwadraat beschikt over specialisten op het gebied van:

  • Milieu en milieuregelgeving;
  • Omgevingsrecht;
  • Ruimtelijke ordening/planologie;
  • Natuur en natuurbescherming (stifkstof, Aerius-berekeningen etc.).

Ondersteuning kan plaatsvinden op basis van detachering, maar het is ook mogelijk om op dossierniveau gebruik te maken van de kennis van onze medewerkers. 
 

Hoe vraag je een omgevingsvergunning milieubelastende activiteiten aan?

 

Participatie en communicatie

Energieprojecten hebben de nodige impact op de fysieke leefomgeving en daarmee voor omwonenden. Ook zijn er vaak andere belanghebbende partijen (verenigingen, natuurorganisaties, etc.) waarmee rekening gehouden moet worden. Om draagvlak te verkrijgen en te behouden en daarmee weerstand tegen een project te voorkomen, is het belangrijk om deze partijen op een passende wijze te informeren over en te betrekken bij het project. Ekwadraat kan beoordelen of initiatiefnemers en ontwikkelaars op een passende wijze uitvoering hebben gegeven aan hun participatie- en communicatieverplichtingen. Ook als het gaat om financiële participatie kunnen wij ondersteuning bieden. Kennis omtrent de financiële aspecten van energieprojecten is in ruime mate aanwezig. Wij kunnen informeren omtrent mogelijke participatievormen en de mate waarin in een project financiële ruimte is om bijvoorbeeld een afdracht te doen aan een gebiedsfonds.

 

Bezwaar en beroep

Een goede voorbereiding van de besluitvorming en een goede communicatie omtrent een energieproject, sluiten helaas niet uit dat er weerstand kan ontstaan. Belanghebbenden hebben het recht om zienswijzen in te dienen, bezwaar te maken of in (hoger) beroep te gaan tegen genomen besluiten. De juristen van Ekwadraat kunnen hierin adviseren en hierbij ondersteunen. Concrete werkzaamheden die we uit handen kunnen nemen zijn:

  • Opstellen van verweerschriften;
  • Beoordelen van zienswijzen;
  • Vertegenwoordigen van uw gemeente of provincie bij de bezwarencommissie, de rechtbank of de Raad van State;
  • Beantwoorden van concrete rechtsvragen (op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, natuurbescherming etc.).
     

Hulp bij het beoordelen van omgevingsvergunning aanvraag?

Ekwadraat helpt graag bij het beoordelen van een vergunningsaanvraag. Benieuwd op wat voor manier wij ondersteuning kunnen bieden in dit proces? Neem dan contact met ons op. 

Onze vergunningprojecten

Onze specialistische kennis of hulp nodig?

Wij helpen je graag! Neem contact met ons op via onderstaande formulier.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Vragen over een omgevingsvergunning? Ik help graag!"

Nico La Crois

Manager vergunningen en omgevingsrecht