Omgevingsvergunning aanvraag beoordelen

Omgevingsvergunning aanvraag beoordelen

Voortvloeiend uit de energietransitie ontvangen gemeenten, provincies en omgevingsdiensten in steeds grotere aantallen vergunningaanvragen voor (duurzame) energieprojecten. Denk hierbij aan aanvragen voor:

Het beoordelen van deze aanvragen vergt vaak specialistische kennis. Ekwadraat heeft deze kennis in ruime mate in huis en kan uw gemeente, provincie of omgevingsdienst ondersteunen bij de beoordeling van vergunningaanvragen. Ekwadraat beschikt over specialisten op het gebied van:

Ondersteuning kan plaatsvinden op basis van detachering, maar het is ook mogelijk om op dossierniveau gebruik te maken van de kennis van onze medewerkers. 
 

Hoe milieuvergunning aanvragen

1. Participatie en communicatie

Energieprojecten hebben de nodige impact op de fysieke leefomgeving en daarmee voor omwonenden. Ook zijn er vaak andere belanghebbende partijen (verenigingen, natuurorganisaties, etc.) waarmee rekening gehouden moet worden. Om draagvlak te verkrijgen en te behouden en daarmee weerstand tegen een project te voorkomen, is het belangrijk om deze partijen op een passende wijze te informeren over en te betrekken bij het project. 

Ekwadraat kan voor u beoordelen of initiatiefnemers en ontwikkelaars op een passende wijze uitvoering hebben gegeven aan hun participatie- en communicatieverplichtingen.

Ook als het gaat om financiële participatie kan Ekwadraat u van dienst zijn. Kennis omtrent de financiële aspecten van energieprojecten is in ruime mate aanwezig. Wij kunnen wij u informeren omtrent mogelijke participatievormen en de mate waarin in een project financiële ruimte is om bijvoorbeeld een afdracht te doen aan een gebiedsfonds.


2.    Bezwaar en beroep

Een goede voorbereiding van de besluitvorming en een goede communicatie omtrent een energieproject, sluiten helaas niet uit dat er weerstand kan ontstaan. Belanghebbenden hebben het recht om zienswijzen in te dienen, bezwaar te maken of in (hoger) beroep te gaan tegen uw besluiten. 

De juristen van Ekwadraat kunnen u hierin adviseren en u hierbij ondersteunen.  Concrete werkzaamheden die we uit handen kunnen nemen zijn:

  • Opstellen van verweerschriften;
  • Beoordelen van zienswijzen;
  • Vertegenwoordigen van uw gemeente of provincie bij de bezwarencommissie, de rechtbank of de Raad van State;
  • Beantwoorden van concrete rechtsvragen (op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, natuurbescherming etc.).
     

Vergunningen en Ekwadraat in cijfers

 

>18 jaar ervaring

                                                                                         

98% succesvolle aanvragen

                                                                                                                               

> 170 vergunningsaanvragen in verschillende duurzame technieken

                                                                                         

Onze vergunningprojecten

Onze specialistische kennis of hulp nodig?

Wij helpen u graag! Neem contact met ons op via onderstaande formulier.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Vragen over een omgevingsvergunning? Ik help u graag!"

Nico La Crois

Manager vergunningen en omgevingsrecht