Revisievergunning

De revisievergunning is onderdeel van de milieuactiviteit van de Wabo. Sinds oktober 2010 is het gehele vergunningenstelsel in Nederland aangepast door de invoering van de Wabo. Hiervoor is de omgevingsvergunning revisie, onderdeel van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 
 

Wat is een revisievergunning?
 

De omgevingsvergunning revisie is onderdeel van de milieuactiviteit van de Wabo. Deze vergunning wordt noodzakelijk, zodra er meerdere vergunningen voor milieuactiviteiten zijn aangevraagd, en/of deels ouder zijn dan 10 jaar

Hierdoor is er een onoverzichtelijke vergunde situatie ten opzichte van het milieuonderdeel. De wettelijke toelichting vindt u hier

Vaak wordt omgevingsvergunning revisie aangevraagd wanneer er veranderingen plaatsvinden op de inrichting. Deze verandering worden dan gelijk meegenomen in een aanvraag omgevingsvergunning revisie.
 

Hoe werkt de revisievergunning?


Voor een aanvraag omgevingsvergunning revisie moet de uitgebreide procedure doorlopen worden. Het is verstandig om eerst contact te leggen met het bevoegd gezag, bijvoorbeeld de gemeente, voor de aanvraag ingediend wordt. De uitgebreide procedure duurt 26 weken na het indienen van een complete aanvraag. 

Om de vergunning aan te vragen dient u een aantal zaken aan te dragen:


Daarnaast is het bij de opslag van gassen mogelijk noodzakelijk om een risicoanalyse t.b.v. veiligheid op te laten stellen. 

revisievergunning

Wanneer revisievergunning aanvragen?


Er zijn twee situaties waarin u een revisievergunning dient aan te vragen. Bij veranderingen binnen de inrichting, waarbij:

       1:  Al meerdere vergunningen of meldingen zijn verleend 
       2:  De verleende vergunning(en) verouderd zijn (ouder dan 10 jaar)

Mochten er geen wijzigingen zijn en de vergunning is wel verouderd, dan zal het bevoegd gezag zelf een procedure moeten opstarten. Hierbij is de oude aanvraag dan leidend. Dit wordt een actualiseringplicht genoemd.


Aanvragen revisievergunning


Het bepalen van de vergunningsplicht kan complex zijn. Wij helpen u graag om te bepalen of u een revisievergunning nodig heeft en vragen deze graag voor u aan. 

Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring met het aanvragen van vergunningen voor duurzame energieprojecten. Zij helpen u dan ook graag om uw project vergund te krijgen. 

Vergunningen en Ekwadraat in cijfers

 

>17 jaar ervaring

                                                                                         

98% succesvolle aanvragen

                                                                                                                               

> 170 vergunningsaanvragen in verschillende duurzame technieken

                                                                                         

Toonaangevende projecten

Aan de slag met de revisievergunning
 

Bent u benieuwd of u een revisievergunning moet aanvragen voor uw project? Of zoekt u een partner die deze vergunning voor u aanvraagt? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Heb je vragen over de revisievergunning? Ik help je graag verder"

Kristel Cnossen

Senior adviseur vergisting & biogas