Geothermie warmtebron stad

Gemeente Zwolle wil in 2025 minimaal 25% van de energie duurzaam opwekken. Daarnaast moet ook de CO2-uitstoot met 25% verminderd worden ten opzichte van 1990. Om deze ambitieuze doelstelling vorm te geven is Geothermie Zwolle geïnitieerd. Geothermie is een vorm van duurzame opwekking van warmte. Om te toetsen of de plannen haalbaar zijn heeft Ekwadraat in samenwerking met Sweco onderzocht of een warmtenet gevoed met warmte uit een geothermiebron technisch, organisatorisch en financieel haalbaar is.

Specialisaties binnen dit project:

Deel dit project

“Het haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of een geothermiebron met warmtenet haalbaar is. De uitkomsten ondersteunen de gemeente in de besluitvorming over het al of niet toepassen van geothermie in Zwolle.”

- Raymond Frank, Gemeente Zwolle

Aanpak

Een geothermiebron gebruikt water uit de diepe ondergrond dat verwarmd is door de natuurlijke hitte van de aarde. Deze warmte kan gebruikt worden voor het verwarmen van gebouwen en woningen. Om te bepalen of dit concept toepasbaar is in Zwolle moest een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd worden. 

Ekwadraat verzorgt de benodigde aanvragen voor vergunningen, exploitatiesubsidie SDE+, garantieregeling aardwarmte RNES en doet een stuk projectbegeleiding. Sweco verzorgt de uitwerking van de businesscase, marktconsultatie, tracé-studie voor het warmtenet, risicoanalyse van de bron en een globaal installatie-ontwerp.

De onderzoeken worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel en ELENA-subsidie van de Europese Commissie.

Lesprogramma geothermie

Het projectteam van Ekwadraat en Sweco is, in samenwerking met Hogeschool Windesheim, Greydanus en de Groene Welle, bezig met het opstellen van een lesprogramma geothermie voor de scholen in de regio.

Dit is een mooie samenwerking van het bedrijfsleven en het onderwijs. In de lessen leren de scholieren en studenten straks over duurzaamheid aan de hand van een actuele case. Het projectteam geeft ook meerdere gastcolleges op de scholen. 
 "Ik denk graag mee over de warmte invulling van uw gemeente of bedrijf"

Jan Zuidema

Senior adviseur

Gerelateerde projecten