Zonnepanelen voor bedrijven

Het installeren van zonnepanelen op het dak van je bedrijf biedt veel voordelen. Zo werk je actief aan een duurzame bedrijfsvoering en kun je je voorbereiden op een toekomst met enkel duurzame energie. Daarnaast is het financieel aantrekkelijk. Doordat de prijs per zonnepaneel steeds lager wordt, wordt het gebruik van zonne-energie steeds toegankelijker. 

Er zijn ook aantrekkelijke subsidieregelingen in Nederland, waarmee een gunstige businesscase gecreëerd kan worden. Een bijkomend voordeel voor het installeren van zonnepanelen op dak is dat het niet nodig is om een aan te vragen. De zonnepanelen worden namelijk feitelijk onderdeel van het gebouw. Er zijn een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld als het gebouw aangemerkt wordt als monument of als het gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht staat. 

Stappenplan zonnepanelen op een bedrijfspand

Ben je van plan om zonnepanelen op het dak van je bedrijf te laten installeren? Dan moeten er een aantal zaken geregeld worden. Bij Ekwadraat delen we dit proces op in 8 stappen. Met dit stappenplan weet je zeker dat je een succesvol project realiseert. Hieronder lichten we elke stap kort toe. Meer weten? Download het stappenplan! 

 

1. Quickscan

Niet elk dak is geschikt voor zonnepanelen. Er zijn een aantal aspecten die de geschiktheid van een dak bepalen: de oriëntatie, de grootte en vorm, en de netaansluiting. De ideale oriëntatie is naar het zuiden. Wanneer het dak niet naar het zuiden georiënteerd ligt, betekent dit meteen niet dat het niet interessant is om zonnepanelen te laten installeren. De grootte en vorm van het dak bepaalt hoeveel energie er uiteindelijk opgewekt kan worden. Een groter oppervlak betekent in veel gevallen een gunstigere businesscase. Daarnaast moet het beschikbaar dakoppervlak groot genoeg zijn om minimaal 15 kW aan opgesteld vermogen te kunnen installeren. Dit is een vereiste om in aanmerking te komen voor de SDE subsidie.Wanneer we dit omrekenen naar oppervlakte, resulteert dit in een minimale dakoppervlakte van 200 m². De netaansluiting moet minimaal 3 x 80 ampère zijn om de SDE-subsidie te kunnen ontvangen.

2. SDE++ subsidie zonnepanelen aanvragen

De SDE++-subsidie is aan te vragen voor verschillende vormen van duurzame energie, waaronder ook zonne-energie. Wanneer de netaansluiting en het beschikbare dakoppervlak voldoende groot zijn, dan kunt u subsidie ontvangen over de opgewekte energie. De SDE-subsidie werkt als volgt: allereerst geeft u aan hoeveel subsidie u wilt ontvangen per opgewekte kWh. De SDE-subsidie werkt vervolgens als een veilingsysteem: de goedkoopste projecten (per kWh) zijn als eerste aan de beurt en als laatste komen pas de projecten met de duurste vergoeding. In de afgelopen jaren is het SDE budget meermaals overschreden. Dit betekent dat een te duur project vaak geen subsidie kreeg. Het is daardoor van belang om strategisch in te zetten.

 

3. Opstellen pakket van eisen

Nadat de beschikking van de SDE-subsidie is ontvangen, is het verstandig om een Pakket van Eisen (PvE) op te stellen. Hierin neem je alle informatie op met betrekking tot technische en kwaliteitseisen. Je geeft aan waar de installatie en de leverancier aan moeten voldoen. Op basis van het PvE kunnen offertes worden aangevraagd bij verschillende leveranciers. 


4. Vergelijking en beoordeling offertes

Aan de hand van het PvE kun je de offertes goed beoordelen. Bij Ekwadraat hanteren we een systeem waarmee we, op basis van de eisen uit het PvE, leveranciers indelen op geschiktheid voor het project. Door gebruik te maken van een PvE kan uiteindelijk de meest geschikte leverancier worden gekozen voor het realiseren van een project. 


5. Financiering

Met een SDE+ beschikking is de financiering van een project relatief snel te realiseren, doordat je 15 jaar lang subsidie krijgt over de geproduceerde energie. Op basis van de gekozen leverancier en installatie kan een businesscase opgesteld worden. Deze businesscase kan worden gebruikt voor eventuele financiering bij bijvoorbeeld de bank.


6. Bouwbegeleiding

Wij raden aan om tijdens de bouw al te controleren of de juiste componenten gebruikt worden en of de afspraken worden nagekomen die zijn besproken in het PvE en bij de contractvorming.

 

7. Oplevering installatie

Na de oplevering wil je zeker weten dat de installatie naar behoren functioneert. Het is daarom goed om dit gelijk na oplevering te controleren. Bij Ekwadraat gebruiken we hiervoor een opleverprotocol gebaseerd op de NTA 8130. Hiermee weet je zeker dat de installatie naar behoren presteert. Vervolgens moet de installatie CertiQ worden ingeschreven, zodat de SDE+ subsidie kan worden uitgekeerd.


8. Nazorg en follow up

Als laatste stap is het belangrijk om te controleren bij CertiQ dat de subsidie daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Daarnaast doen wij zelf na een maand altijd een check om te zien of alle systemen goed functioneren. 

Stappenplan downloaden


Download het 8 stappenplan voor het realiseren van zonnepanelen op jouw bedrijf.

Een greep uit onze zon-projecten

Ben je geïnteresseerd in zonnepanelen voor je bedrijf?

Neem dan contact met ons op via onderstaand contractformulier!
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik adviseer je graag over zonne-energie!"

Henk Hartman

Expert zon PV