Zonnepanelen bedrijven

Het installeren van zonnepanelen op het dak van uw bedrijf biedt veel voordelen. Zo werkt u actief aan een duurzame bedrijfsvoering en bereidt u zich voor op een toekomst met enkel duurzame energie. Daarnaast is het financieel ook aantrekkelijk. Doordat de prijs per zonnepaneel steeds lager wordt, wordt het gebruik van zonne-energie ook steeds toegankelijker. 

Ook zijn er aantrekkelijke subsidieregelingen in Nederland, waarmee een gunstige businesscase gecreëerd kan worden. Een bijkomend voordeel voor het installeren van zonnepanelen op uw dak is dat het niet nodig is om een omgevingsvergunning aan te vragen. De zonnepanelen worden namelijk feitelijk onderdeel van het gebouw. Er zijn een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld als uw gebouw aangemerkt wordt als monument of als het gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht staat. 

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u hiervoor bij uw gemeente zijn, dan wel kunt u ons bellen en zoeken wij dit voor u uit.

Stappenplan downloaden


Download het 8 stappenplan voor het realiseren van zonnepanelen op jouw bedrijf.

Zonnepanelen op uw bedrijfspand


Als u voornemens bent om zonnepanelen op het dak van uw bedrijf te laten installeren, dan moeten er een aantal zaken geregeld worden. 

Bij Ekwadraat delen we dit proces op in 8 stappen. Met dit stappenplan weet u zeker dat u een succesvol project realiseert. 

De stappen zijn als volgt:

  • QuickScan
  • Subsidie aanvragen
  • Opstellen Pakket van Eisen
  • Vergelijking en beoordeling offertes
  • Financiering
  • Bouwbegeleiding
  • Oplevering installatie
  • Nazorg en follow up

QuickScan

Niet ieder dak is geschikt voor zonnepanelen. Er zijn een aantal aspecten die de geschiktheid van uw dak bepalen:

De ideale oriëntatie van uw dak is naar het zuiden. Wanneer uw dak niet naar het zuiden georiënteerd ligt, betekent dit meteen niet dat het niet interessant voor u is om zonnepanelen te laten installeren. De grootte en vorm van het dak bepaalt hoeveel energie er uiteindelijk opgewekt kan worden. Een groter oppervlak betekent in veel gevallen een gunstigere businesscase. 

Daarnaast moet het beschikbaar dakoppervlak groot genoeg zijn om minimaal 15 kW aan opgesteld vermogen te kunnen installeren. Dit is een vereiste om in aanmerking te komen voor de SDE subsidie.Wanneer we dit omrekenen naar oppervlakte, resulteert dit in een minimale dakoppervlakte van 200 m². De netaansluiting moet minimaal 3 x 80 ampère zijn om de SDE-subsidie te kunnen ontvangen.

Om verder te helpen bepalen of uw dak en netaansluiting geschikt zijn, kunt u kijken op onze pagina over haalbaarheid zonnepanelen.


SDE-subsidie zonnepanelen aanvragen

De SDE++-subsidie is aan te vragen voor verschillende vormen van duurzame energie, waaronder ook zonne-energie.
Wanneer de netaansluiting en het beschikbare dakoppervlak voldoende groot zijn, dan kunt u subsidie ontvangen over de opgewekte energie.

De SDE-subsidie werkt als volgt: allereerst geeft u aan hoeveel subsidie u wilt ontvangen per opgewekte kWh. De SDE-subsidie werkt vervolgens als een veilingsysteem: de goedkoopste projecten (per kWh) zijn als eerste aan de beurt en als laatste komen pas de projecten met de duurste vergoeding. In de afgelopen jaren is het SDE budget meermaals overschreden. Dit betekent dat een te duur project vaak geen subsidie kreeg. Het is daardoor van belang om strategisch in te zetten.

 

Opstellen pakket van eisen

Nadat de beschikking van de SDE-subsidie is ontvangen, is het verstandig om een Pakket van Eisen (PvE) op te stellen. Hierin neemt u alle informatie op met betrekking tot technische en kwaliteitseisen. U geeft aan waar de installatie en de leverancier aan moeten voldoen. Op basis van het PvE kunt u offertes aanvragen bij verschillende leveranciers. 
 

Vergelijking en beoordeling offertes

Aan de hand van het PvE kunt u deze offertes goed beoordelen. Bij Ekwadraat hanteren we een systeem waarmee we, op basis van de eisen uit het PvE, leveranciers indelen op geschiktheid voor uw project. Door gebruik te maken van een PvE kunt u uiteindelijk de meest geschikte leverancier kiezen voor het realiseren van uw project. 


Financiering

Met een SDE+ beschikking is de financiering van uw project relatief snel te realiseren, doordat u 15 jaar lang subsidie krijgt over de geproduceerde energie. Op basis van de gekozen leverancier en installatie kan een businesscase opgesteld worden. Deze businesscase kunt u gebruiken voor eventuele financiering bij bijvoorbeeld de bank.


Bouwbegeleiding

Wij raden aan om tijdens de bouw al te controleren of de juiste componenten gebruikt worden en dat de afspraken worden nagekomen, welke zijn besproken in het PvE en bij de contractvorming.

Oplevering installatie

Na de oplevering wilt u zeker weten dat de installatie naar behoren functioneert. Het is daarom goed om dit gelijk na oplevering te controleren. Bij Ekwadraat gebruiken we hiervoor een opleverprotocol gebaseerd op de NTA 8130. Hiermee weet u zeker dat de installatie naar behoren presteert. 

Vervolgens moet u niet vergeten om de installatie bij CertiQ in te schrijven, zodat de SDE+ subsidie kan worden uitgekeerd.


Nazorg en follow up

Als laatste stap is het belangrijk om te controleren dat de subsidie daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Dit kunt u bij CertiQ controleren. Tenslotte doen wij zelf na een maand altijd een check om te zien of alle systemen goed functioneren. 
 

Ekwadraat heeft ons geholpen bij het realiseren van zonnepanelen op ons dak. Er zat 30.000 euro verschil tussen de diverse aanbiedingen van leveranciers. Met de onafhankelijke begeleiding van Ekwadraat hebben wij de juiste keuze weten te maken voor een leverancier die aansluit op onze wensen. Hierdoor hebben we flink bespaard op de kosten van de installatie.

Rick van Houten
Rick van Houten
Directeur Timboco Kozijntechniek

Toonaangevende projecten

Bent u geïnteresseerd in zonnepanelen voor uw bedrijf?

Neem dan contact met ons op via onderstaand contractformulier!
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik adviseer u graag over zonneenergie!"

Henk Hartman

Manager solar- en duurzaamheidsprojecten