Omgevingsvergunning bouw

Onder de Omgevingswet kan bij bouwen sprake zijn ‘omgevingsplanactiviteit met betrekking tot bouwwerken (opa)’ samen met een bouwmelding of technische bouwactiviteit. Waarbij het ook nog mogelijk is om geheel zonder vergunning of melding te bouwen. Wanneer je een vergunningplichtig bouwwerk of een gebouw wilt bouwen is het afhankelijk van de functie en grootte of het via een bouwmelding kan worden afgehandeld of dat er een technische bouwvergunning moet worden afgegeven. 

Wanneer is een omgevingsvergunning bouw nodig?

Een bouwmelding geldt nu alleen nog voor de gevolgklasse 1 bouwwerken (zoals nieuwbouw van woningen en/of eenvoudige bedrijfsgebouwen en bouwwerken). Of de melding en de bouwactiviteiten voldoen aan de bouweisen wordt getoetst door een kwaliteitsborger. Indien de bouwactiviteiten niet vallen onder gevolgkasse 1 dan toetst de gemeente de bouwactiviteiten en verleent een technische bouwvergunning.

In ieder geval is het noodzakelijk om naast de bouwmelding of technische bouwvergunning een omgevingsplanactiviteit bouwwerken aan te vragen. Hierbij wordt beoordeeld of de bouwactiviteiten vallen onder het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) daarnaast wordt het getoetst aan de welstandseisen van de gemeente. Indien de bouwactiviteiten of functiewijzigingen van het gebouw/bouwwerk niet vallen onder het omgevingsplan dan is het noodzakelijk om een aanvraag in te dienen voor een Omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa).

 

Omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Als de gevraagde bouwactiviteiten of functiewijziging niet passen binnen het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) moet er van het omgevingsplan worden afgeweken. Hiervoor  dient er een ruimtelijke onderbouwing bij de aanvraag te zitten. In deze ruimtelijke onderbouwing moet worden aangetoond dat de voorgenomen activiteiten voldoet aan de evenwichtige toedeling van functies aan de locaties. Daarnaast moet het voldoen aan de landelijke en provinciale instructieregels. Ook worden de bouwactiviteiten getoetst aan de welstandseisen van de gemeente. 
 

Vergunning aanvragen?

Ekwadraat helpt je graag om te bepalen welke vergunning(en) nodig zijn en vraagt deze graag aan. Onze adviseurs hebben veel ervaring op het gebied van vergunningen voor duurzame energie-installaties. Wij helpen je dan ook graag om een project vergund te krijgen. Heb je een specifieke melding of vergunning nodig voor een project of ben je benieuwd of en welke melding/vergunning nodig is in jouw situatie? Neem dan contact met ons op. 

Meer weten? Meer informatie vind je op iplo.nl met de zoektermen bouwen, opa en bopa

Toonaangevende projecten

Aan de slag met de omgevingsvergunning bouw
 

Bent u benieuwd of u een omgevingsvergunning bouwmoet aanvragen voor uw project? Of zoekt u een partner die deze vergunning voor u aanvraagt? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Heb je vragen over de omgevingsvergunning bouw? Ik help je graag"

Nico La Crois

Manager vergunningen en omgevingsrecht