Omgevingsvergunning bouw

De omgevingsvergunning bouw is onderdeel van de Wabo. Sinds oktober 2010 is het gehele vergunningenstelsel in Nederland aangepast door de invoering van de Wabo. Hierdoor is omgevingsvergunning bouw onderdeel van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 

Waar u voorheen een aparte vergunning (bouw-, milieu- of kapvergunning) moest aanvragen voor iedere activiteit, hoeft u nu maar één vergunning aan te vragen voor verschillende soorten activiteiten. 


Wat is de omgevingsvergunning bouw?
 

De omgevingsvergunning bouw vraagt u aan om toestemming te krijgen voor het bouwen van een bouwwerk of een gebouw. Bij de vergunningsaanvraag kunt u verschillende activiteiten aanvinken, bijvoorbeeld bouwen. Ook kan je de onderdelen milieu of handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening aanvinken. 

Hiermee vraag je dan, naast een bouwtoestemming, ook deze twee toestemmingen aan. Door middel van één vergunning worden deze drie activiteiten dan vergund.     

Sommige bouwwerken mogen zonder vergunning gebouwd worden. Meer informatie hierover vindt u hier

omgevingsvergunning bouw voorbeeld

Hoe werkt de omgevingsvergunning bouw?


De Wabo kent twee verschillenden procedures:

•    reguliere procedure
•    uitgebreide procedure

Indien uw project past bij de activiteit bouwen, binnen het bestemmingsplan valt en geen relevante milieubelasting heeft, dan kan de reguliere procedure gevolgd worden. Bij een gewone gang van zaken kunt u na het indienen van een complete (ontvankelijke) aanvraag binnen 8 weken een omgevingsvergunning verwachten. 

Indien de gemeente niet snel genoeg reageert is het zelfs mogelijk dat deze van rechtswege wordt verleend na 8 weken. 

Als de activiteit niet binnen het bestemmingsplan past, dan moet wellicht de uitgebreide procedure worden doorlopen. Dit is afhankelijk van het aangevraagde bouwwerk en het geldende bestemmingsplan. De uitgebreide procedure duurt 26 weken.  

 
Wanneer omgevingsvergunning bouw aanvragen?


Op het gebied van energiebesparing en duurzame energie moet in een aantal gevallen een omgevingsvergunning bouw worden aangevraagd.

Bij het aanleggen van een aardwarmtebron is naast de vergunningen uit de mijnbouwwet, ook een omgevingsvergunning bouwen nodig. Deze geldt voor het bouwen van een pomphuis en voor het plaatsen van bouwwerken (buffers e.d.). Hierbij zijn vaak ook milieuonderdelen relevant. 

Voor vergistingsinstallaties is vaak ook een vergunning noodzakelijk. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van vergistingtanks of andere bouwwerken. Hierbij zijn vaak ook milieuonderdelen relevant. Zie ook onze pagina over het vergunnen van vergisters

Voor bio-energie projecten is het bouwwerk waarin de biomassakachel wordt geplaatst vergunningplichtig (indien het een nieuw bouwwerk betreft). Bij bestaande bouw is het mogelijk dat het plaatsen van de schoorsteen tot een vergunningplicht leidt. Tot 15 MW valt een biomassakachel onder het activiteitenbesluit. Klik hier voor meer informatie.

Voor de aanleg van zonnepanelen op een dak van een bouwwerk of gebouw (geen monument of beschermd stads/dorpsgezicht) hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Voor zonnepanelen op water of op land (bijv. zonneparken) is wel een omgevingsvergunning noodzakelijk. Voor meer informatie over de verschillen bij zonne-energieprojecten kunt u hier kijken.


Aanvragen omgevingsvergunning bouw


Heeft u een omgevingsvergunning bouw nodig voor uw duurzame energieproject of wilt u weten of u de omgevingsvergunning bouw nodig heeft voor uw project? Dan helpen we u graag verder. Ekwadraat heeft meer dan 15 jaar ervaring met het aanvragen van vergunningen voor duurzame energie projecten. Wij helpen u graag om de vergunningsprocedure vlot te doorlopen.
 

Vergunningen en Ekwadraat in cijfers

 

>17 jaar ervaring

                                                                                         

98% succesvolle aanvragen

                                                                                                                               

> 170 vergunningsaanvragen in verschillende duurzame technieken

                                                                                         

Toonaangevende projecten

Aan de slag met de omgevingsvergunning bouw
 

Bent u benieuwd of u een omgevingsvergunning bouwmoet aanvragen voor uw project? Of zoekt u een partner die deze vergunning voor u aanvraagt? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Heb je vragen over de omgevingsvergunning bouw? Ik help je graag"

Nico La Crois

Manager vergunningen en omgevingsrecht