Team

Andries Metz

Energievoorziening zit in mijn bloed. Mijn opa was olie- en kolenboer op Ameland en hielp de gemeenschap warm de winter door komen. Mijn vader werkt offshore in de aardgasproductie. Zelf werk ik aan de duurzame energie, of het nu gaat om zon, wind, getijden, biomassa of geothermie. Zuinig zijn op je omgeving is de norm als je op een eiland opgroeit, want dat is waar we van leven en genieten; de duinen, het bos en de woeste zee. Circulariteit is meer dan logisch. Ik ben gefascineerd door verschillende perspectieven. Kansen en uitdagingen ga ik niet uit de weg.

Open en analytisch

Andries Metz

Contactgegevens

Projecten

Blogs

6 april 2022 14:54 Vorming nieuwe coalities: unieke kans om een beweging in de wijk tot stand te brengen
15 september 2021 11:12 Ekwadraat werkt samen met studenten aan verduurzaming Kanselarij Leeuwarden
27 mei 2021 15:46 PAW proeftuinronde 3: Het belang van woorden en een heldere boodschap
4 mei 2021 14:33 Stimulering CO2-reductie MKB en oplossingen voor netcongestie
10 juni 2020 10:52 RES-regio Noord- en Midden-Limburg dient concept RES in
2 april 2020 11:53 TA DOE agenda Vereniging Circulair Friesland
15 november 2019 12:18 Tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken
13 november 2019 11:36 PLEASE In My Back Yard
3 september 2019 14:41 De startanalyse voor gemeenten: 6 strategieën, Vesta MAIS en meer
10 juli 2019 11:38 Ekwadraat en MUG Ingenieurs koppelen kennis en kunde
5 juli 2019 16:29 Warmtetransitie gemeenten: de volgende stappen volgens het Klimaatakkoord
2 april 2019 11:32 De warmtevisie; effectief aan de slag met de warmtetransitie