Energiepotentiescan

Aanleiding

De Rijksoverheid heeft routekaarten opgesteld waarin belangrijke stappen naar het duurzame einddoel in 2050, 100% energieneutraal, concreet zijn gemaakt. Hierbij is het belangrijk dat natuurlijke momenten worden benut; in praktijk is dat vaak bij grootschalig onderhoud of renovatie. Gemiddeld vindt elke 20 tot 30 jaar een grote vastgoedinvestering plaats. Dit betekent dat elk pand tot 2050 nog één keer aangepakt zal worden. Dit natuurlijke moment moet maximaal en volledig benut worden om te verduurzamen. 

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor het beheer van het vastgoed van de Rijksoverheid. Met de routekaarten en ambitie in haar achterhoofd, heeft RVB Ekwadraat gevraagd een eerste verkenning uit te voeren naar de potentie van duurzame elektriciteit en duurzame warmte voor haar locatie in Ter Apel. 
 

Specialisaties binnen dit project

  • Technische haalbaarheid
  • Organisatorische haalbaarheid
  • Financiële haalbaarheid
  • Energiebesparing

Duur project

oktober 2019 - januari 2020
 

Opdrachtgever

Het Rijksvastgoedbedrijf

Figuur 1. De locatie in Ter Apel

De aanpak

De eerste stap voor het in beeld brengen van de potentie van duurzame energie voor de locatie in Ter Apel, was een gezamenlijk kick-off. Hierbij zijn de eisen, wensen en verwachtingen ten aanzien van de opdracht in beeld gebracht. Daarnaast zijn het werkproces, de planning en de werkafspraken vastgesteld. Verder vond een opname van de gebouwen en installaties plaats. Hierbij stonden bijvoorbeeld de energie infrastructuur, kenmerken van gebouwen en energieopwekinstallaties centraal. 

 

 

 

 

Figuur 2. De aanpak
 
Vervolgens heeft RVB informatie beschikbaar gesteld die bijdraagt aan het in beeld brengen van de energiebehoefte van de locatie. Het gaat hierbij om informatie zoals de bouwkundige staat en installatietechnische staat.

De locatie in Ter Apel is onderdeel van de landelijke gemeente Westerwolde. De gemeente heeft eigen doelstellingen op het gebied van de energietransitie. Om beter inzicht te krijgen in de ambities en doelen van de gemeente, heeft er een gesprek met de gemeente plaatsgevonden. Op deze manier is beoogde te borgen dat beide partijen van elkaar intenties op de hoogte zijn en in de toekomst, waar complementair, samen te kunnen werken. 

Daarnaast heeft er een gesprek plaatsgevonden met de netbeheerder Enexis, om te achterhalen wat de huidige uitdagingen zijn op het gebied van netcongestie. 

Op basis van de opname, de aangeleverde informatie, de analyse van de omgeving, de gesprekken met de gemeente en netbeheerder zijn verschillende kansrijke scenario’s vastgesteld die kunnen bijdragen aan een energieneutraal RVB.

De drie kansrijke scenario’s zijn:
1.    Duurzame warmte: verduurzaming van de huidige warmtevraag
2.    Duurzame elektriciteit: verduurzaming van de huidige elektriciteit vraag
3.    Energieneutraal: verduurzaming van de huidige warmte- en elektriciteit vraag.

Voordat de haalbaarheid wordt berekend, is er eerst nog gekeken naar de energiebesparingsmogelijkheden. Dit heeft invloed op de technische en economische haalbaarheid van de scenario’s. 

Voor elke scenario zijn meerdere technieken uitgewerkt. Deze zijn getoetst op basis van technische, economische en organisatorische haalbaarheid. Deze factoren hebben geleid tot een overzicht van technieken die daadwerkelijke potentie hebben. Gezien de verschillende kenmerken, eigenschappen van de technieken en omdat er meerdere overheidsdiensten op de locatie in Ter Apel gevestigd zijn, is  er een verdeling over drie verschillende categorieën gemaakt: regionaal, collectief en individueel. 
 

 

Figuur 3. Potentiele technieken voor verduurzaming

Het uiteindelijke advies richt zich op de vervolgstappen die RVB kan nemen per techniek. Op basis van de uitkomsten van de vervolgstappen, kan de RVB een mogelijke beslissing maken voor een definitieve verduurzamingstechniek.  

Gerelateerde projecten

 

Vragen over de ondersteuning van Ewkadraat bij een energiepotentiescan?

Stel ze hieronder gerust!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik beantwoord graag al je vragen over aquathermie"

Ruud van Aart

Expert duurzame warmte