QuickScan havengebied

Achtergrond en aanleiding

Sinds 1 januari 2018 is de haven van Harlingen een zelfstandige overheids-nv: NV Port of Harlingen, met de gemeente Harlingen als enig aandeelhouder. De ambitie van de Port is om in 2035 hét duurzame maritieme en logistieke hart van Noord-Nederland te worden.  Er spelen verschillende ontwikkelingen in de haven op het gebied van duurzaamheid:
1.     Frisia is onafhankelijk geworden van aardgas door warmte- en elektriciteitslevering van Reststoffen Afval Centrale. Hierdoor is er een enorme reductie van gasverbruik.
2.    Er staan een viertal windmolens in de haven, daarnaast heeft Windpowercentre BV zich gevestigd in de haven.
3.    Er zijn diverse initiatieven voor de ontwikkelingen van zon-PV.
4.    De firma Kieftenburg heeft een biomassa centrale gevoed met eigen resthout. Hierdoor kunnen zij hun eigen gebouwen van duurzame warmte voorzien. 
5.    Rederij Doeksen heeft twee schepen die op LNG varen. 

Daarnaast is Vermilion, één van de grootste grondeigenaar in het havengebied, is zich aan het oriënteren op duurzame maatregelen en mogelijkheden voor de herinrichting van hun terrein. 

Vermilion en de Port of Harlingen hebben hun krachten gebundeld en hebben Ekwadraat gevraagd een QuickScan uit te voeren met als doel het vroegtijdig identificeren van kansen voor een duurzame en daarmee toekomstbestendige (her)inrichting van het havengebied.

De studie richtte zich op het in kaart brengen van belangrijkste initiatieven rondom duurzaamheid en daarbij te onderzoeken waar de mogelijk koppelkansen liggen. Er zijn zowel koppelingen te maken van de bedrijven onderligging die gelokaliseerd zijn op haventerrein, als met omgeving, zoals de gemeente Harlingen. 
 

Specialisaties binnen dit project:

- Energietransitie
- Circulaire brandstoffen
- Ruimtelijke ordening

Start- en einddatum:

Start = april 2019
Eind = september 2019

 

Opdrachtgever:

Port of Harlingen en Vermilion

Deel dit project

Wij deden een quickscan naar de mogelijke opties voor de verduurzaming van de Port of Harlingen en een duurzame herinrichting van het terrein van Vermilion!

De aanpak

De aanpak voor de QuickScan was als volgt:
1.    Het is kaart brengen van de huidige situatie:
a.    Evaluatie van de karakteristieken van het terrein van Vermilion;
b.    Evaluatie van de energiehuishouding van de Port of Harlingen en omgeving;

2.    Potentie studie:
a.    Onderzoek naar de mogelijkheden voor CO2 afvang en gebruik in de Port of Harlingen;
b.    Onderzoek naar de mogelijkheden voor de productie van duurzame brandstoffen;
c.    Onderzoeken naar de mogelijkheden voor opwekken van duurzame elektriciteit;

3.    Verkenning van het integreren en slim combineren van duurzame mogelijkheden;

4.    Het ontwikkelen van kansrijke scenario’s voor duurzame ontwikkelingen in Port of Harlingen, terrein van Vermilion en omgeving.

 

Het resultaat

De bovenstaande aanpak heeft geleid tot een inzicht naar de mogelijkheden voor de opwek van duurzame energie op het haventerrein. De elektriciteit opwek focust zich op zon en wind, duurzame warmte opwek richting zich op restwarmte en biomassa. Daarnaast zijn er verschillende scenario’s geschetst over hoe bestaande duurzame ontwikkeling en kansen met elkaar gekoppeld kunnen worden, zowel op het haventerrein als met de omgeving.

Op basis van de resultaten van de QuickScan kunnen Vermilion en de Port of Harlingen een duidelijker richting kiezen met betrekking tot duurzaamheid. Het onderzoek heeft de beide partijen richtingen geven die verder onderzocht kunnen worden en een goede verhaal om mee te nemen in gesprekken met stakeholders. Een ding is zeker: verduurzaming is nodig, want de elektriciteitsvraag gaat stijgen!"Ik help u graag bij het bereiken van een energiezuinige organisatie"

Sabrina Kouwenhoven

Manager publiek domein

Gerelateerde projecten