Groen Gas Manifest

Aanleiding

We moeten van het aardgas af. Het klimaatakkoord eist een halvering van de uitstoot van broeikasgassen per 2030 en het is besloten dat Nederland per 2050 volledig op hernieuwbare energie draait. Groen gas is een potentieel belangrijke schakel in de beoogde overstap van fossiele- naar hernieuwbare energie en kan een bijdrage leveren aan de energietransitie in Friesland. Met name in landelijk gebied kan groen gas een goed alternatief zijn voor fossiel aardgas.

Datum

Maart 2022 - september 2022
 

Opdrachtgever

Provincie Fryslân

Specialisaties

Warmtetransitie

Vergisting

 

 De  eerste Friese Energiedag  was een nuttige en interessante dag over de duurzame energiemogelijkheden in de Provincie Fryslân, mooi om met zoveel deskundigheid aan tafel te zitten over een belangrijk onderwerp als groen gas” - Vincent Esposto, Adviseur energie- en warmtetransitie Ekwadraat

Het Groen Gas Manifest

Het Groen Gas manifest is opgesteld door de werkgroep Groen Gas Fryslân, onder begeleiding van Ekwadraat. De werkgroep bestond uit de Provincie Fryslân, New Energy Coalition, Wijnjewoude Energie Neutraal, Gemeente Opsterland, Duorsum Dearsum en Friesland Campina/Jumpstart. Met als doel om te informeren en te inspireren. Ten behoeve van dit doel schetst het manifest de stappen om de productie van groen gas uit monomestvergisting te stimuleren in de komende jaren. Gebaseerd op de belangen van de belangrijkste doelgroepen: inwoners, boeren en overheden. Ten slotte identificeert het manifest 6 actiegebieden en biedt concrete activiteiten, beoogde resultaten, benodigde middelen en planning voor deze actiegebieden. De actiegebieden zijn:

  • Onderzoek
  • RO- en milieubeleid
  • Lobby wet- en regelgeving
  • Businessmodel
  • Infrastructuur
  • Communicatie

De Friese Energiedagen

Op 29 september 2022 werd de eerste van vijf Friese Energiedagen georganiseerd, met als thema de warmtetransitie. Op deze bijeenkomst heeft Vincent Esposto namens Ekwadraat, samen met Ruud Paap van New Energy Coalition, het Groen Gas Manifest mogen presenteren aan een enthousiast publiek van ambtenaren, belanghebbenden en andere geïnteresseerden in Friesland. Klik hier voor het:  Groen Gas Manifest .

"Meer weten over het manifest? Ik help graag!"

Albert Jan van der Wal

Sales- en accountmanager

Gerelateerde projecten