Restwarmte Bolsward

Aanleiding

Met het haalbaarheidsonderzoek wilde de gemeente inzicht krijgen in de mogelijkheden voor een sluitende businesscase. Er is onderzocht of een restwarmtenet financieel, technisch en juridisch haalbaar is voor zowel de leveranciers als de potentiële afnemers. 

Specialisaties binnen dit project:

Start- en einddatum:

2019 - 2020

 

Opdrachtgever:

Gemeente Súdwest-Fryslân

De aanpak

Ekwadraat voerde dit onderzoek uit en gaf antwoord op de volgende vragen:

  • Hoeveel restwarmte is beschikbaar?
  • Hoe is deze warmte verdeeld over de dag, het seizoen of het jaar?
  • Is de kwaliteit van de warmte op al die momenten gelijk?
  • Wat zijn de mogelijke afzetkanalen en wat voor financiele, technische en juridische consequenties heeft een dergelijk warmtenet?
  • Welke (koppel)kansen liggen er en op welke manier kunnen deze ontwikkeld worden?"Ik help je graag bij het vormgeven van jouw vraagstuk"

Albert Jan van der Wal

Sales- en accountmanager

“Gemeente Súdwest-Fryslân wil weten of de restwarmte van diverse bedrijven ingezet worden als alternatief voor gas, met als stip op de horizon een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050."

Het resultaat

Door middel van een bewust gekozen participatief proces met de bedrijven als mogelijke leverancier, hebben wij de motivatie en het kennisniveau bij hen weten te verhogen en alle benodigde data snel ontvangen. Door het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek ligt er een goede basis richting ontwikkeling en realisatie van een (rest)warmtenet.

 

Gerelateerde projecten