Vopak Solar Park Eemshaven

De aanleiding

Koninklijke Vopak N.V. is de grootste, onafhankelijke dienstverlener in tankopslag ter wereld, met een wereldwijd netwerk van tankterminals. Rondom de tankterminal van Vopak Terminal Eemshaven is het zonnepark Helios gerealiseerd met een vermogen van circa 25 megawatt, wat gelijk staat aan het elektriciteitsverbruik van ongeveer 8.000 huishoudens. 

De realisatie van het zonnepark markeert voor Vopak het moment dat alle Nederlandse terminalactiviteiten volledig overgaan op groene stroom. Ekwadraat is vanaf de start van het project in 2019 betrokken en heeft tot en met de oplevering in oktober 2021 een breed scala aan werkzaamheden mogen uitvoeren voor dit project.
 

Datum

2019 tot oktober 2021

Opdrachtgever

Vopak Terminal Eemshaven en Groningen Seaports.

Specialisaties

Zonne-energie
SDE – subsidie
Aanbesteding en bouwbegeleiding

 

De aanpak

Ekwadraat heeft in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

•  In de eerste fase van het project heeft Ekwadraat het ontwerp van het zonnepark gemaakt en de technische en financiële haalbaarheid onderzocht. Door middel van een netstudie en correspondentie met de netbeheerder Enexis is bepaald of het opgestelde PV-vermogen kan worden aangesloten op het net en welke kosten en eisen hieraan verbonden zijn. In de fase heeft Ekwadraat ook de businesscase doorgerekend om het financiële projectrendement te bepalen. 

• Onze subsidieadviseurs hebben in de SDE+ opstellingsronde najaar 2019 subsidie aangevraagd voor het project. Ekwadraat heeft gedurende alle fases van het project de correspondentie met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en CertiQ onderhouden.

• Tijdens het aanbestedingstraject heeft Ekwadraat de gehele tender procedure begeleidt en het technisch Programma van Eisen opgesteld. Vervolgens zijn de verschillende voorstellen beoordeeld en is de opdrachtgever geadviseerd bij de gunning van het project. Na gunning heeft Ekwadraat de contractonderhandelingen voor EPC en O&M begeleidt.

• Tijdens de realisatiefase was Ekwadraat verantwoordelijk voor het bouwmanagement en daarmee de kwaliteitsbewaking, veiligheidseisen, budgetbewaking voor de bouw van het zonneperk Helios. Verder heeft Ekwadraat de benodigde financiële rapportages en verslaglegging verzorgd voor de financiering van het project. Tijdens de bouw was er dagelijks een ervaren projectmanager aanwezig op site voor de kwaliteitsbewaking en de controle op veiligheid en planning. Ekwadraat heeft in deze fase meerdere reviews uitgevoerd op de engineering (constructie, fundatie en bekabeling) en heeft voor de oplevering van het park de vereiste oplever- en afnamedocumenten opgesteld. De opvolging hiervan is door Ekwadraat afgestemd met de EPC-contractor en opdrachtgever.
 

"Ik help u graag bij al uw vragen over zonne-energie"

Henk Hartman

Expert zon PV

Het resultaat

In oktober 2021 is het zonnepark succesvol opgeleverd. Het zonnepark is verzekerd van 15 jaar SDE+ subsidie en zal jaarlijks circa 22 miljoen kWh groene stroom produceren!

Gerelateerde projecten