E-boiler Chemelot

Aanleiding

Chemelot is een groot, chemisch georiënteerd industrieterrein in Sittard-Geleen (Limburg). De chemische bedrijven op Chemelot gebruiken in de productieprocessen veel warmte in de vorm van stoom. Om te voorzien in deze warmtebehoefte is op Chemelot een wijdverbreid stoomnetwerk aanwezig, welke in eigendom is en beheerd wordt door Utility Support Group (USG) B.V. Een groot deel van de processen en installaties in de chemische industrie moet in 2050 aangedreven worden door duurzame elektriciteit. 

De doelstelling

Uit een haalbaarheidsonderzoek bleek dat een e-boiler goed zou passen in het systeem van Chemelot. De e-boiler draagt bij aan het elektrificeren van de warmtevraag van Chemelot. Daarnaast draagt de installatie, door gebruik te maken van slimme aansturing, ook bij aan de reductie van CO2-emissies en landelijke stabiliteit van het elektriciteitsnet. Om dit te kunnen realiseren was er een positieve SDE++ beschikking nodig. De SDE++ subsidie is, in samenwerking met Recoy, aangevraagd door Ekwadraat.

Datum

2021
 

Opdrachtgever

Utility Support Group (USG) B.V., in samenwerking met Recoy uitgevoerd door Ekwadraat.

Specialisaties

SDE++
E-boiler

Impressie van het stroomsysteem op Chemelot (vereenvoudigde weergave)

De aanpak

Voor de SDE++ aanvraag van de e-boiler is een projectplan (incl. financiële haalbaarheidsstudie) opgesteld. Hierin is beschreven hoe het project technisch uitgevoerd zal worden. Dit is nodig om aan te tonen dat de e-boiler aan het systeem van Chemelot kan worden toegevoegd. Daarnaast zijn de investeringskosten, operationele kosten en opbrengsten/besparingen verwerkt in een haalbaarheidsstudie. Dit is nodig om de financiële haalbaarheid van het project aan te tonen. De SDE++ aanvraag is in de najaarsronde van 2020 ingediend.

"Ik beantwoord al uw vragen over duurzame subsidies"

Ruud van Aart

Expert duurzame warmte

“De e-boiler raakt twee duurzaamheidsvlakken: het reduceert CO2-emissie op Chemelot en levert een bijdrage aan de landelijke netstabiliteit.” - Sonny Schepers, verantwoordelijk voor duurzaamheidsprojecten bij USG.

Het resultaat

In de zomer van 2021 heeft USG de positieve SDE-beschikking ontvangen voor een e-boiler van 21,2 MWth. USG is bezig met de realisatie en verwacht  de e-boiler eind 2023 operationeel te hebben. Met deze installatie kan een gedeelte van de energiebehoefte van Chemelot duurzaam worden ingevuld.

 

Andere SDE-projecten