Consortium voor mono-mestvergisting

Door slechts 5% van het Nederlandse stikstofbudget van 17 miljard euro te investeren in technische aanpassingen voor een toekomstbestendige veehouderij kan de stikstofcrisis worden opgelost. Met deze technische aanpassingen en door jaarlijks 0,5 miljard kuub groen gas van aardgaskwaliteit te produceren, wordt de energie-onafhankelijkheid van Nederland verhoogd.

De realisatie van kleinschalige groen gasinstallaties bij veehouderijen is een eenduidige en technologisch beschikbare oplossing voor het stikstof- en klimaatprobleem binnen de energietransitie. Ekwadraat en de HoSt Groep sloegen daarom de handen ineen in het consortium ReFerm en maken zich hard voor de realisatie hiervan. Het groeiende consortium biedt een duurzame en economische oplossing voor het terugdringen van stikstof- en methaanemissies, het verhogen van de groen gasproductie en voor het produceren van organische kunstmestvervanger. Met ReFerm wordt invulling gegeven aan een toekomstbestendige Nederlandse landbouw. 

Datum

April 2022

Initiatiefnemers

Ekwadraat

HoSt Group

Specialisaties

Mono-mestvergisting
Haalbaarheid
Vergunningen
Subsidies & financiering
Realisatie & exploitatie

Ondanks dat de Nederlandse landbouw sinds 1990 haar stikstofuitstoot al met 65% heeft verminderd, dient deze de komende jaren nog verder te worden teruggedrongen. Uitkopen en onteigenen van boeren is een van de stikstofscenario’s van het kabinet voor het aanpakken van de stikstofproblematiek. De kosten van dit uitkoopscenario zijn geraamd op 17 miljard euro, onnodig veel volgens Ekwadraat en HoSt. Met 1 miljard euro overheidsinvestering in een beschikbare en bewezen technologie, een fractie van de begrote kosten van het uitkoopscenario, kan bij de helft van de Nederlandse melkveehouderij de stikstofuitstoot met meer dan 50% worden teruggedrongen. Dit kan worden bewerkstelligd door in te zetten op emissiearme stalvloeren gecombineerd met het vergisten van rundermest in kleinschalige groen gasinstallaties. Het lokale systeem bevat verder technologie voor de verwijdering van ammoniak uit mest en de omzetting hiervan in kunstmestvervangers. Ekwadraat en HoSt schatten dat met de juiste financiële instrumenten 1500 installaties in de periode tot 2030 kunnen worden gerealiseerd. 

Douwe Faber, CEO adviesbureau Ekwadraat Group: “Deze aanpak biedt een werkbare en kosteneffectieve oplossing voor de stikstofproblematiek, ondersteunt de ontwikkeling van een klimaatneutrale landbouw, geeft een enorme impuls aan voedselzekerheid en duurzame energieproductie die als basiswaarden voor ons welzijn nodig zijn – nu meer dan ooit tevoren.”

Milieuwinst

Realiseren van deze technologie bij slechts 50% van de Nederlandse veehouders is voldoende voor het grotendeels behalen van de totaal gewenste stikstofreductie in Nederland: circa 70% van de doelstelling. Zelfs nog meer wanneer de technologie doelgericht bij boeren dichtbij Natura 2000-gebieden wordt gerealiseerd. Daarnaast kan deze technologie circa 107% van de CO2-reductiedoelstelling in de landbouw halen en circa 25% van de Nederlandse groen gas doelstelling voor 2030. 1500 installaties produceren jaarlijks 0,5 miljard kuub duurzaam gas, dat is equivalent aan het gasverbruik van 300.000 Nederlandse huishoudens: al met al een enorme milieuwinst.

“Wat ons betreft is het momentum daar: de techniek is marktrijp en we kunnen een grote bijdrage leveren aan de grote energie- en klimaatvraagstukken die op dit moment op tafel liggen”, zegt Sjaak Klein Gunnewiek van de HoSt Group, leverancier van bio-energietechnologieën.

 

Waar we je mee helpen

Ekwadraat is gespecialiseerd in het haalbaar maken van ambitieuze vergistingsplannen. Wij rekenen uit of vergisting mogelijk is in de gewenste situatie en hoe er een rendabel project gerealiseerd kan worden. Daarnaast begeleiden we bij het realiseren van de installatie, bijvoorbeeld met het aanvragen van de benodigde netaansluiting, vergunningen, subsidie en financiering tot ondersteuning tijdens de bouwfase en de exploitatie van de installatie.

"Benieuwd naar de mogelijkheden
van vergisting in jouw situatie?"

Symen Johannes Hoekstra

Sales- en accountmanager

Onze resultaten binnen het ReFerm-consortium

 

€ 110 miljoen subsidie aangevraagd

                                                                                         

23 verleende vergunningen

                                                                                                                               

22+ subsidie aanvragen

                                                                                         

18 consortiumpartners

                                                                                         

Gerelateerde projecten