Biogaslekdetectie Groningen

Inspectie met een gascamera

Namens de gemeenten in de provincie Groningen houdt de Omgevingsdienst Groningen o.a. toezicht bij agrarische vergisters. In de vergunningsvoorschriften van deze vergisters staat dat procesonderdelen waarin biogas aanwezig is, zoals de vooropslag, de vergister, de biogasopslag, de WKK's, de naopslag, in gesloten apparatuur uitgevoerd moet worden.

Met het blote oog is het niet te zien of apparatuur goed gesloten is. Een toezichthouder kan dit daarom niet zonder meer controleren. Dit kan wel met de gascamera en daarom is de dochteronderneming van Ekwadraat Advies, Gascamera Services, gevraagd om biogaslekkages in beeld te brengen bij de agrarische vergisters in de provincie Groningen.

 

Gaslekkages

Op vrijwel alle installaties, op één na, zijn (methaan)emissies vastgesteld. Tijdens de inspecties zijn op locatie direct een aantal emissies verholpen en vervolgens opnieuw geïnspecteerd. Alle overige vastgestelde emissies zijn met maatregelen en reparaties preventief te voorkomen. De ondernemers hebben allen toegezegd de overige reparaties direct na het inspectiebezoek, dan wel onder garantie te laten repareren.

Naar schatting is door de directe reparaties tijdens de inspecties in ieder geval 2.680 ton CO2 equivalent per jaar aan (methaan) broeikasgasemissies gereduceerd. Na reparatie van alle overige vastgestelde emissiepunten zal er nog een jaarlijkse (methaan) emissie reductie van 5.260 ton CO2 equivalent worden voorkomen.

 

Deel dit project"Ik help u graag met alle vragen over vergisting"

Kristel Cnossen

Senior adviseur vergisting & biogas

Gerelateerde projecten