De meest duurzame ijsbaan

Een schaatshal bouwen die zich onderscheidt op basis van haar energieverbruik en operationele kosten, dat vergt anders denken. Om die reden is Ekwadraat aangehaakt als partner in het consortium Bouwgroep Dijkstra Draisma/Jorritsma bij de bouw van de Elfstedenhal in Leeuwarden.

Gezamenlijk is gekeken naar duurzame en efficiënte oplossingen om de Elfstedenhal voor te bereiden op een duurzame en energiezuinige toekomst.
 

De aanpak


Ekwadraat heeft advies gegeven over de totale energetische invulling van de ijshal. Deze is vormgegeven in een zogenaamde Energie Service Company (ESCo)-constructie. Dit betekent dat de partij de energievoorziening en (klimaat)installaties niet alleen aanlegt, maar ook de exploitatie van alle installaties voor haar rekening neemt.

Het resultaat van de invulling van deze ESCo is dat de ijshal uiteindelijk geen aardgas hoeft te gebruiken voor verwarmingsdoeleinden. Tevens ligt de hoeveelheid opgenomen energie door verlichting vijftig procent lager dan gemiddeld. En het meest belangrijke: de energie voor koeling is een veelvoud lager dan in conventionele ijshallen. 

Kortom: een ijshal waarbij een van de meest onzekere factoren, energiegebruik en -kosten, beheersbaar is gemaakt. De hal is grotendeels onafhankelijk van de markt. De energie-exploitatie is daardoor handelbaar en duurzaam.

Specialisaties binnen dit project:

Deel dit project

"Door de duurzame benadering van Ekwadraat zijn wij in staat gebleken om een van de meest duurzame ijsbanen ter wereld te realiseren."

- Johan van der Kooi, Elfstedenhal Leeuwarden

Er zijn daarnaast legio innovatieve en unieke oplossingen bedacht door Ekwadraat. Zo wordt de warmte die de koelinstallatie produceert, gebruikt voor verwarming en via een warmtepomp als basis gebruikt voor douchewater.

Datzelfde water wordt ook verwarmd door een warmtekrachtkoppeling (WKK). Deze WKK draait op methaangas dat vanaf de afvalstortplaats, zeshonderd meter verderop, door een leiding wordt aangevoerd. 

De WKK zorgt verder voor elektriciteit, die door slim gebruik van aanwezigheidsschakelingen en LED-verlichting beduidend minder nodig is, dan in een conventionele hal. De WKK en een groot aantal zonnepanelen zorgen samen voor een aanzienlijk deel van de elektriciteitsbehoefte. Het is groene energie die direct geproduceerd wordt in en op de ijshal. De overige elektriciteit wordt groen ingekocht. 
 

Resultaat

De Elfstedenhal in Leeuwarden heeft de sfeer van de oude IJshal, én die van een winters Friesland. Het nieuwe complex heeft een 400-meterbaan en een aparte hal voor ijshockey en shorttrack.

De schaatshal is door de toepassing van bovenstaande ideeën een van de meest duurzame banen ter wereld. De nieuwe hal is in ruim dertig weken tijd gebouwd met grotendeels Friese werknemers.


 "Ik help u graag om uw bedrijf/gemeente te verduurzamen"

Rob Goes

Manager sales & marketing

Realisatie ESCo

                                                                                         

Aardgasvrij

                                                                                                                               

Toepassing zonne-energie

                                                                                         

Dit wil ik ook

 

Gerelateerde projecten