Biomassa reststromen

De aanleiding

Het verwerken van biomassa reststromen is een actueel thema binnen de gemeente Staphorst. Op dit moment wordt bermgras, schouwafval, bladafval en snoeihout voornamelijk verwerkt door een groenverwerker en enkele hoveniers. De gemeente Staphorst heeft aan Ekwadraat gevraagd onderzoek te doen naar de gebruiksmogelijkheden van haar biomassa reststromen. Zij is opzoek naar duurzame(re) verwerkingsmethoden voor deze reststromen. 

Werkwijze

Ten eerste is de huidige situatie in beeld gebracht: hoeveel van welke biomassa stroom is aanwezig in de gemeente. Op basis hiervan zijn verschillende verwerkingsroutes uitgewerkt aan de hand van literatuur en de kennis en ervaring van Ekwadraat. Hierbij is ingegaan op de kwaliteit van de reststromen en de voor- en nadelen van elke verwerkingsmethode, maar ook het financiële aspect hiervan.

Datum

Oktober en november 2020

Opdrachtgever

Gemeente Staphorst

Specialisaties

Circulaire Economie
Biomassa Energie
Vergisting

 

Voorbeeld uitwerking verwerkingsmethode Composteren

Het resultaat

Er zijn verschillende verwerkingsmethode voor de reststromen. Deze zijn samen te vatten in drie categorieën: 
1.    Bodemverbeteraar (compost, bokashi), 
2.    Energie (vergisting, verbranding) 
3.    Biobased producten
.

De verschillende biomassa stromen van verschillende kwaliteitsniveau zijn in een tabel uitgezet tegen de drie categorieën verwerkingsmethodes. Op deze manier is inzichtelijk gemaakt op welke manier elke stroom kan worden verwerkt. Vervolgens is hier een prijsrange poorttarief (inclusief transport) per ton vers materiaal aan gekoppeld.  Deze vergelijking maakt inzichtelijk dat kleinschalige verwerking tot bodemverbeteraar tot de goedkopere opties behoort en het maken van biobased producten tot de duurdere.

"Hulp nodig bij een keuze voor een moderne aardgasvrije verwarmingstechniek? Ik help u graag!"

Ruud van Aart

Expert duurzame warmte

Gerelateerde projecten