MIA VAMIL

De MIA VAMIL subsidie is een samenvoeging van twee regelingen. De Milieu- investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijvingen Milieu-investeringen (VAMIL). Deze twee aparte regelingen kunnen in de praktijk vaak gecombineerd aangevraagd worden. Beide regelingen stimuleren investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.


Wat is de MIA VAMIL 2023?

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) stimuleert investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door een belastingvoordeel te bieden. Bij de MIA kan een gedeelte van de investering extra ten laste worden gebracht van de fiscale winst (dus bovenop de normale investering). Hierdoor wordt de fiscale winst verlaagd en hoeft er minder inkomsten- of vennootschapsbelasting betaald te worden. 

Voor 2023 is voor de MIA vanuit de overheid € 192 miljoen beschikbaar.

De Willekeurige afschrijvingen Milieu-investeringen (VAMIL) geeft ondernemers de mogelijkheid om op ieder willekeurig moment investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen af te schrijven. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen, kunnen voor 75% afgeschreven worden op een willekeurig moment. Door hier gebruik van te maken betaalt u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. 

Voor 2023 is vanuit de overheid € 25 miljoen beschikbaar.

Hoe werkt MIA VAMIL?


Wanneer u investeert in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel, dan heeft u mogelijk recht op MIA en/of VAMIL. Dit geldt alleen als het bedrijfsmiddel op de milieulijst staat. De bedrijfsmiddelen op deze lijst hebben allemaal een code (A t/m G). Deze code bepaalt welk procentueel gedeelte van het investeringsbedrag in aanmerking komt voor de beide regelingen.

In onderstaande afbeelding ziet u hoe dit vastgelegd is.

Wanneer u bijvoorbeeld investeert in een bedrijfsmiddel in categorie B, dan heeft u zowel recht op de MIA (13,5% van het investeringsbedrag) als de VAMIL (75% van het investeringsbedrag).
 

 

Wat zijn de voorwaarden voor MIA VAMIL?

Allereest kunt u alleen MIA en/of VAMIlL aanvragen op bedrijfsmiddelen die op de milieulijst staan. Een tweede vereiste is dat de investering minimaal € 2.500,- betreft. Daarnaast geldt voor een aantal bedrijfsmiddelen een maximumbedrag.

U moet binnen drie maanden na opdrachtverstrekking melden dat u gebruik wilt maken van de MIA en/of VAMIL. 

De MIA is alleen van toepassing op nieuwe bedrijfsmiddelen. Tweedehands bedrijfsmiddelen of eigen gebouwde bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking. U kunt wel voortbrengingskosten indienen, bijvoorbeeld arbeidskosten van eigen medewerkers die hebben geholpen bij de montage van het bedrijfsmiddel.

Bij het aanvragen van de MIA VAMIL dient u de volgende gegevens aan te leveren:

In een aantal gevallen dient u extra informatie aan te leveren, bijvoorbeeld een groencertificaat, EG typeverklaring of een keuringsrapport voor geluidsemissie.
 

MIA VAMIL aanvragen


Bent u van plan om een investering te doen waarvoor u de MIA en VAMIL subsidie kunt aanvragen of bent u benieuwd of uw investering in aanmerking komt voor de MIA en VAMIL? Dan helpen we u graag verder. Onze experts op het gebied van subsidiëring helpen u om een succesvolle aanvraag in te dienen. 

Aan de slag met de MIA VAMIL

Benieuwd of de MIA VAMIL van toepassing is op uw project? Of wilt u deze subsidie aanvragen? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd of de MIA VAMIL toepasbaar is op uw investering?"

Gerard Sijpkens

Subsidie adviseur