DEI+ subsidie

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

De Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) subsidie heeft als doel het ondersteunen van pilotprojecten en demonstratieprojecten die bijdragen aan het verminderen van energieverbruik of het verminderen van CO2-uitstoot. Het gaat hierbij om projecten die innovatief zijn voor de internationale stand van onderzoek en techniek. 

De subsidie is gericht op projecten die in de test- of demonstratiefase zijn. Dit houdt in dat een nieuw concept al is doorontwikkeld en getest of gedemonstreerd zal worden. Projecten die zich in deze fasen bevinden, bevatten technische en eventueel economische risico’s ten aanzien van de haalbaarheid van het project, waardoor er soms terughoudendheid wordt ondervonden in de financiering hiervan. Om deze barrière weg te nemen biedt de overheid financiële ondersteuning.

De DEI+ subsidie is gericht op verschillende thema's

•    Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen;
•    Afvang, gebruik en opslag van CO2;
•    Circulaire economie
•    Energie-efficiëntie;
•    Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing;
•    Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof;
•    Lokale infrastructuur;
•    Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector.

Voorbeelden van mogelijk DEI+ subsidie projecten:

  • investeringen in een vermindering van het energieverbruik in het productieproces binnen je bedrijf;
  • investeringen in hernieuwbare energiebronnen;
  • investeringen in het vervangen van fossiele grondstoffen door duurzame grondstoffen;
  • het nemen van maatregelen in de industrie, gebouwde omgeving of elektriciteitssector met als doel het verminderen van CO2-uitstoot. 

Wil je investeren in een pilotproject of in een demonstratieproject op het gebied van CO2-reductie of energiebesparing? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor deze subsidie. Wij kunnen je daarbij ondersteunen met de onder meer volgende werkzaamheden:

  • met de subsidieverstrekker overleggen of jouw project in aanmerking komt voor de DEI+ subsidie;
  • opstellen van het projectplan en de begroting;
  • begeleiden van het subsidietraject. 

Het subsidiepercentage is afhankelijk van de grootte van de onderneming en het thema waarbinnen het project valt. Er is in totaal 141 miljoen subsidiebudget beschikbaar. 

DEI+ subsidie aanvragen

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor de DEI+-subsidie of wil je deze subsidie aanvragen? Dan helpen we je graag verder. Onze experts op het gebied van subsidiëring helpen je om een succesvolle aanvraag in te dienen. 

Toonaangevende projecten

Aan de slag met de DEI+ subsidie

Benieuwd of de DEI+ subsidie van toepassing is op jouw project? Of wil je deze subsidie aanvragen? Neem dan contact met ons op.
 

captcha


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd of en hoeveel DEI+ subsidie je kunt krijgen voor jouw project?"

Jan Hemrica

Sales- en accountmanager bedrijven