DEI+ subsidie

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Doel van de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) subsidie is het ondersteunen van pilotprojecten en demonstratieprojecten die bijdragen aan het verminderen van energieverbruik of het verminderen van CO2-uitstoot. Het gaat hierbij om projecten die innovatief zijn voor de internationale stand van onderzoek en techniek. 

De subsidie is gericht op projecten die in de test- of demonstratiefase zijn. Dit houdt in dat een nieuw concept reeds is doorontwikkeld en getest of gedemonstreerd zal worden. Projecten die zich in deze fasen bevinden, bevatten technische en eventueel economische risico’s ten aanzien van de haalbaarheid van het project, waardoor er soms terughoudendheid wordt ondervonden in de financiering hiervan. Om deze barrière weg te nemen biedt de overheid ondersteuning aan voor projecten die in aanmerking komen voor de regeling. 

 

De DEI+ subsidie is gericht op de volgende thema’s:
•    Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen;
•    Circulaire Economie;
•    CCUS;
•    Energie-efficiëntie;
•    Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing;
•    Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof;
•    Lokale infrastructuur;
•    Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector.

Gratis subsidiescan

Welke subsidies passen bij uw project?
Analyse uit 100+ subsidies en regelingen.

Voorbeelden van mogelijk subsidiabele projecten:

  • Investeringen in een vermindering van het energieverbruik in het productieproces binnen uw bedrijf;
  • Investeringen in hernieuwbare energiebronnen;
  • Investeringen in het vervangen van fossiele grondstoffen door duurzame grondstoffen;
  • Het nemen van maatregelen in de industrie, gebouwde omgeving of elektriciteitssector met als doel het verminderen van CO2-uitstoot. 

Bent u van plan om te investeren in een pilotproject of in een demonstratieproject op het gebied van CO2-reductie of energiebesparing? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze subsidie. Wij kunnen u daarbij ondersteunen met de onder meer volgende werkzaamheden:

  • Met de subsidieverstrekker overleggen of uw project in aanmerking komt voor de DEI+ subsidie;
  • Opstellen van het projectplan en de begroting;
  • Begeleiden van het subsidietraject. 

Het subsidiepercentage ligt tussen 25% en 70% en is afhankelijk van de grootte van de onderneming en het thema waarbinnen het project valt. Er geldt een maximaal subsidiebedrag van € 15 miljoen per project. Voor het thema aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen geldt een maximaal subsidiebedrag van € 9 miljoen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 7 januari 2022.

DEI-subsidie aanvragen

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor de DEI-subsidie of bent u voornemens om deze subsidie aan te vragen? Dan helpen we u graag verder. Onze experts op het gebied van subsidiëring helpen u om een succesvolle aanvraag in te dienen. 

Toonaangevende projecten

Aan de slag met de DEI subsidie
 

Benieuwd of de DEI subsidie van toepassing is op uw project? Of wilt u deze subsidie aanvragen? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd of en hoeveel DEI subsidie je kunt krijgen voor jouw project?"

Astrid Bijlsma

Adviseur SDE subsidie & CO2-footprint