Vergunning vergister

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet heeft als doel om zoveel mogelijk activiteiten te regelen met algemene regels vanuit het rijk en gemeente. Er zijn minder nationale regels dan in de huidige wetten over de fysieke leefomgeving. Diverse onderwerpen zoals geur en geluid worden straks door de gemeente zelf geregeld. Dit geeft meer regionale flexibiliteit, maar de verschillen tussen gemeenten worden ook groter.  

Omgevingsvergunning bij vergisters

Voor het oprichten of veranderen van een co-vergistinginstallatie is een omgevingsvergunning voor milieu belastende activiteiten en bouwactiviteiten noodzakelijk. Onder de Omgevingswet is alleen voor vergunningplichte activiteiten een vergunning nodig en zijn de andere activiteiten meldingsplichtig. 
Een mono-mestvergisting waarbij maximaal 25.000 m3 mest van derden per jaar wordt aangevoerd valt bijvoorbeeld onder de meldingsplicht.

De omgevingsvergunning kan (indien noodzakelijk) voor de bouwactiviteiten, milieu belastende activiteiten, Natura 2000-activiteiten en de (buitenplanse) omgevingsplan activiteiten in één keer worden aangevraagd. Ook kan het op grond van de Omgevingswet noodzakelijk zijn om een mer-beoordeling of een MER rapportage op te stellen. 
 

Besluit activiteiten leefomgeving 

Onderdeel van de Omgevingswet is het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In het Bal zijn landelijke algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving opgenomen. Voor het oprichten van een mono-mestvergistingsinstallatie met maximaal 25.000 m3 mest per jaar van derden hoeft voor het milieugedeelte enkel een melding ingediend te worden onder het Bal. Waarbij gelijktijdig ook de bouwtoestemmingen kunnen worden aangevraagd. Ook als het bedrijf al vergunningplichtig is, bijvoorbeeld bij het houden van meer dan 200 melkkoeien, hoeft voor de mono-mestvergisting activiteit naast de bouwtoestemmingen alleen een melding milieubelastende activiteit in te worden gediend onder het Bal. 
 

Vergunning voor een vergister aanvragen?

Ekwadraat helpt je graag om te bepalen welke vergunning(en) nodig zijn en vraagt deze graag aan. Onze adviseurs hebben veel ervaring op het gebied van vergunningen voor duurzame energie-installaties. Wij helpen je dan ook graag om een project vergund te krijgen. Heb je een specifieke melding of vergunning nodig voor een project of ben je benieuwd of en welke melding/vergunning nodig is in jouw situatie? Neem dan contact met ons op. 

Toonaangevende projecten

Aan de slag met vergisting

Wij helpen je graag met het aanvragen van de benodigde vergunningen voor de installtie. Neem contact op voor meer informatie.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd naar de vergunningsprocedure voor jouw vergistingsinstallatie project?"

Nico La Crois

Manager vergunningen en omgevingsrecht