088 4000 500 info@ekwadraat.com

  15 jaar ervaring   Altijd onafhankelijk advies   Innovatieve oplossingen

Vergunning vergister

Wanneer u een vergistingsinstallatie wilt realiseren heeft u te maken met regelgeving. In dit artikel nemen we u mee in de belangrijkste regelgeving omtrent de vergunningen voor uw vergsister.
 

Wet algemene bepalingen (Wabo)


Sinds oktober 2010 is de Wabo van kracht geworden. Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt een groot aantal vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning.

Deze omgevingsvergunning kunt u in één keer aanvragen bij uw gemeente. Via een digitaal formulier kunnen de verschillende activiteiten zoals bouwen, milieu, uitrit en kappen in één keer worden aangevraagd en vergund. Hiervoor hoeft dan maar één procedure te worden doorlopen.


Omgevingsvergunning bij vergisters


Voor het oprichten of veranderen van uw co-vergistinginstallatie is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Vanwege de co-vergistinginstallatie is het gehele bedrijf (inrichting) vergunningsplichtig. 

Als uw bedrijf al vergunningsplichtig was, dan valt mono-mestvergisting ook onder een omgevingsvergunning. 

Via de omgevingsvergunning kan (indien noodzakelijk) de bouw, milieu en wijziging ruimtelijke ordening in één keer worden aangevraagd. Indien er meer dan 50 ton per dag wordt verwerkt is het mogelijk dat de activiteit valt onder het besluit Milieu effectrapportage.


Activiteitenbesluit


Naast de Wabo is het activiteitenbesluit van toepassing. Hierin worden activiteiten benoemd waarvoor algemene (landelijke) voorschriften van kracht zijn. Een aantal voorbeelden van acitivteiten zijn: 


Het oprichten van een mono-mestvergisting installatie met mest (tot 25.000 ton per jaar invoer) van het eigen bedrijf valt sinds 2015 onder het activiteitenbesluit. Wel dient er nog een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets te worden ingediend (Obm). De gehele inrichting blijft dan onder het activiteitenbesluit vallen. 

Als het bedrijf (de inrichting) al vergunningplichtig was, bijvoorbeeld bij het houden van meer dan 200 melkkoeien, dan valt mono-mestvergisting ook onder de vergunning en dient er een veranderingsvergunning te worden aangevraagd. 


Vergunning aanvragen


Wilt u meer weten over welke vergunning(en) nodig zijn voor uw project of wilt u een bepaalde vergunning aanvragen? Dan helpen we u graag. Onze specialisten weten exact welke vergunning er nodig is voor uw installatie en vragen deze dan ook graag voor u aan.
 

Aan de slag met vergisting
 

Wij helpen u graag met het aanvragen van de benodigde vergunningen voor uw installtie. Neem contact op voor meer informatie.
 

"Ik help u graag met alle vragen over vergunningen bij vergistingsinstallaties"

Kristel Cnossen

Senior adviseur

Toonaangevende projecten