Zonnecarport

Zonnecarports, vaak aangeduid als solar carports, zijn een perfecte combinatie van functionaliteit en duurzaamheid. Wanneer een zonnecarport volledig wordt geïntegreerd in de omgeving, leidt het tot maar liefst driedubbel ruimtegebruik. Ten eerste fungeren ze als beschermende parkeerplek, waardoor voertuigen beschermd zijn tegen zonlicht en regen. Ten tweede genereren ze hernieuwbare energie. En ten derde, wanneer gekoppeld aan laadinfrastructuur, kunnen elektrische auto's direct profiteren door op te laden onder de carport zelf.  Deze innovatieve carports zijn ideaal voor locaties waar traditionele zonnepanelen op daken geen optie zijn, zoals bij zwakke dakconstructies of specifieke verzekeringseisen.

De juiste deskundigheid: essentieel voor een haalbare businesscase met solar carports

Hoewel solar carports talrijke voordelen bieden, is deskundige kennis essentieel voor een succesvolle en rendabele implementatie. Het koppelen van solar carports aan laadpalen en direct verbruik kan financieel aantrekkelijk zijn, maar de bouw van een solar carport kan duurder zijn dan het installeren van zonnepanelen op een dak. Dit prijsverschil komt door de extra componenten die nodig zijn, zoals een solide fundering en een robuustere en mogelijk complexere staal- of houtconstructie.

Voordat je begint, is het cruciaal om de financiële haalbaarheid van het solar carport project te beoordelen. Dit omvat het analyseren van een financieel model en het inschatten van het verwachte rendement. Bovendien is het belangrijk om zaken als netkoppeling, eventuele bestemmingsplanwijzigingen, stedenbouwkundige overwegingen en de flexibiliteit van de parkeerruimte in overweging te nemen.

Ekwadraat helpt bij het realiseren van jouw zonnecarport project

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van het opzetten van een zonnecarport in jouw gemeente of op je eigen terrein? Ekwadraat staat voor je klaar met een reeks gespecialiseerde diensten:

  1. Haalbaarheidsstudie: We voeren een haalbaarheidsstudie uit om te kijken naar de technische, financiële en de juridische haalbaarheid van jouw solar carport project.
  2. Koppeling & Energieanalyse: We onderzoeken hoe de opgewekte energie kan worden gekoppeld aan laadpalen en direct verbruik door middel van een gedetailleerde energieanalyse.
  3. Vergunningen & Subsidies: Van het aanvragen van vergunningen tot het identificeren van subsidies. We kijken welke vergunningen er nodig zijn en we scannen voor welke subsidies jouw project in aanmerking komt.
  4. Aanbestedingen & Partners: Wij begeleiden je door het aanbestedingsproces en helpen je de perfecte systeembouwer te vinden.
  5. Bouwbegeleiding: Vanaf het begin tot de eindstreep zorgen wij voor de kwaliteit van jouw project, inclusief de noodzakelijke keuringen en inspecties na oplevering. 

Subsidies voor het realiseren van een zonnecarport

Naast de landelijke subsidies zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), en de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) zijn er ook veel provinciale subsidies voor zonnecarports waarmee een steentje wordt bijgedragen aan de verduurzaming binnen de provincies. Benieuwd of er een subsidie is waarvoor je bedrijf in aanmerking komt?

Hieronder hebben we een overzicht van de lopende subsidies. Voor een actueel overzicht kun je het nieuwsoverzicht op onze website raadplegen. Ook zijn er met regelmaat vouchers of subsidies aan te vragen om de haalbaarheid van een investering te laten onderzoeken, bijvoorbeeld de SVM subsidie of de Voucher Horizon Flevoland. Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor een regeling, subsidie of voucher? We kijken graag met je mee naar de mogelijkheden.

  • Provincie Drenthe - tot 50.000 euro subsidie voor zonnepanelen op parkeerterreinen. De provincie Drenthe heeft een regeling opgesteld waarbij initiatiefnemers van solar carports in Drenthe subsidie kunnen aanvragen. Voor het financieren en voor de funderingskosten van de solar carport kan per project tot 50% van de subsidiabele kosten worden aangevraagd, met een maximaal bedrag van 50.000 euro. De regeling bevat voor 2024 in totaal 150.000 euro, is sinds 2 oktober 2023 beschikbaar en loopt tot 31 december 2025. De regeling kan ook gecombineerd worden met andere subsidieregelingen van de provincie, zoals de subsidie voor netcongestie. De provincie Drenthe geeft aan dat bij veel animo de regeling kan worden uitgebreid. 
  • Provincie Utrecht - tot 150.000 euro subsidie voor de fundering en aanleg van een zonnecarport. De provincie Utrecht stelt subsidie beschikbaar voor het aanleggen of vervangen/verstevigen van de fundering van een zonnecarport op een openbaar parkeerterrein of parkeergarage. Bedrijven die maatregelen moeten nemen om hun parkeerterrein klaar te maken voor energie-opwek, komen in aanmerking voor deze subsidie. Per project wordt maximaal 150.000 euro subsidie beschikbaar gesteld. Hiervoor is een minimaal vermogen van 50 kWpiek nodig. Je kunt deze subsidie nog aanvragen tot en met 30 juni 2024.
  • Provincie Overijssel - tot 200.000 euro subsidie voor solar carports. In de provincie Overijssel kunnen gemeenten, energiecoöperaties, parkmanagementorganisaties, ondernemingen en maatschappelijke instellingen in aanmerking komen voor de subsidie 'Zonne-energieleverende parkeerterreinen Overijssel'. Met een energieleverend parkeerterrein wordt een parkeerruimte bedoeld, waar zonnepanelen worden geïnstalleerd met oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen. De subsidie bedraagt maximaal 45% van de subsidiabele kosten met een max van 200.000 euro per aanvraag. Verzoeken kunnen worden ingediend voor het realiseren van een draagconstructie, het vervangen/verstevigen van de fundering of voor het realiseren van een batterij voor tijdelijke opslag als onderdeel van het energieleverend parkeerterrein. Het aanvragen van subsidie voor solar carports in Overrijssel kan nog tot eind november 2024 bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, tenzij het subsidieplafond van 600.000 euro eerder is bereikt.

 

Aan de slag

Samen aan de slag om een zonnecarport (solar carport) te realiseren? Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op om te kijken welke stappen nodig zijn voor jouw zonnecarport project! 

Gaan we samen jouw zonnecarport realiseren?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden!


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Ik help je graag bij het realiseren van jouw zonnecarport!

Henk Hartman

Expert zon PV