Zonnepark aanleggen

In Nederland zien we de afgelopen jaren een sterke groei in het aantal zonneparken dat gerealiseerd wordt. Zo werd er in 2021 een recordaantal zonneparken gerealiseerd. Deze trend zet zich door in 2022. Dit is natuurlijk een goede ontwikkeling voor het verduurzamen van Nederland. Maar wat maakt het aanleggen van een zonnepark, ook wel zonneweide genoemd, zo interessant?

Een van de belangrijkste redenen is het feit dat er in Nederland lucratieve subsidies beschikbaar worden gesteld voor het realiseren van duurzame energieprojecten. Hierdoor hebben initiatiefnemers voor langere tijd zekerheid van inkomsten.

Het risico om te investeren in een zonnepark wordt hiermee sterk verlaagd. We zien daarom ook dat het steeds interessanter wordt om een zonneweide te beginnen. Dit zien we met name in de agrarische sector. Zo worden er steeds vaker zonnepanelen geplaatst op agrarische grond. 

In dit artikel hebben we alle zonnepark informatie op een rijtje gezet. Ook gaan we dieper in op alle stappen die nodig zijn om succesvol een zonnepark te realiseren. 

Het realiseren van een zonnepark

Het realiseren van een zonnepark kan een grote uitdaging zijn. U moet rekening houden met verschillende zaken en onderwerpen. Denk hierbij aan:

  • Business case zonnepark
  • Planologische haalbaarheid (bestemmingsplan)
  • Zonnepark vergunningen
  • Omgevingsmanagement
  • Subsidies
  • Zonnepark financiering
  • Aanbesteding

 

Business case zonnepark: kosten & opbrengsten

Voordat u begint met de realisatie van een zonnepark, is het zaak om inzicht te verkrijgen in de kosten en opbrengsten. U wilt antwoord op de vraag in hoeverre de realisatie van een zonnepark voor u financieel aantrekkelijk en haalbaar is. Dit wordt inzichtelijk gemaakt in de business case van uw zonnepark.

Voor het maken van een business case hanteert Ekwadraat de volgende strategie:


Schets

Met behulp van speciale software maken wij één of meerdere ontwerpen voor de locatie die u voor ogen heeft. De software maakt het mogelijk om een park te ontwerpen op basis van specifieke componenten (merk + type zonnepanelen en omvormers). 

Op basis van deze ontwerpen kan een productieprognose bepaald worden en wordt duidelijk welke vermogens gerealiseerd kunnen worden. Dit vormt de input voor verder onderzoek naar de financieringsmogelijkheden.


Onderzoek netwerkaansluiting

Een andere belangrijke kostencomponent is de realisatie van de netwerkaansluiting. Op basis van de schetsontwerpen treden we in overleg met de netbeheerder(s). In het overleg onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor het creëren van een netaansluiting en welke kosten hiermee gemoeid zijn.


Overzicht

Met behulp van de bovenstaande informatie kunnen wij voor u een overzicht maken van de te verwachten investeringen. 

Daartegenover plaatsen wij de opbrengsten, rekening houdend met energieprijzen en subsidietarieven. U krijgt hierdoor inzicht in de terugverdientijd en het rendement, desgewenst met een gevoeligheidsanalyse.

Wanneer blijkt dat er een positieve businesscase voor het zonnepark is, kan er verder worden gegaan met de volgende stappen.

Financiering

Wanneer de SDE-subsidie wordt toegekend heeft u 15 jaar zekerheid van deze inkomsten. Hierdoor wordt het verkrijgen van de benodigde externe financiering beter haalbaar.

De investeringskosten van een zonnepark kunnen vrij hoog zijn. Door de relatief lange terugverdientijd is externe financiering vaak benodigd. Door de SDE++ beschikking, de lage rentestand en het overheidsbeleid omtrent het verduurzamen van Nederland is financiering in veel gevallen te verkrijgen.

Het verkrijgen van de benodigde financiering is echter geen eenvoudig proces. Het is belangrijk dat de juiste partijen benaderd worden, zodat een evenwichtige keuze gemaakt kan worden van de meest geschikte partner. 

In dit proces worden juridische en financiële afspraken gemaakt tussen de initiatiefnemer en de financier. Deze afspraken worden gebaseerd op basis van technische, juridische, financiële en due diligence onderzoeken. 

Waar u wel op moet letten is dat er voldoende eigen vermogen is om het ontwikkeltraject te kunnen financieren.

 

Aanbesteding

Er zijn veel leveranciers van zonnepanelen in Nederland. Iedere leverancier heeft zijn eigen producten en kenmerken. Het vinden van de beste leverancier voor uw project kan daarom een uitdaging zijn.

Bij Ekwadraat hanteren we een systeem waarmee we, op basis van de eisen voor uw project (prijs, levertijd, onderhoud etc.), leveranciers indelen op geschiktheid. 

Door dit rankingsysteem kunt u de meest geschikte leverancier kiezen voor het realiseren van uw project. 

 

Zonnepark aanleggen

Bent u bezig met het realiseren van een zonnepark? Of bent u benieuwd of het interessant is om bijvoorbeeld zonnepanelen in uw weiland te plaatsen? Dan helpen wij u graag om dit te realiseren. Met 18 jaar ervaring op het gebied van zonne-energie kunnen we met trots zeggen dat we experts zijn in het begeleiden van initiatiefnemers naar een geslaagd project. Wij kennen alle knelpunten en kansen waar u rekening mee moet houden.
 

Gerealiseerde zonneparken

Aan de slag met een zonnepark
 

Bent u van plan om een zonnepark te ontwikkelen? Of bent u benieuwd naar de potentie en haalbaarheid van uw project? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd naar de mogelijkheden om een zonnepark te realiseren?"

Nico La Crois

Manager vergunningen en omgevingsrecht