088 4000 500 info@ekwadraat.com

  17 jaar ervaring   Altijd onafhankelijk advies   Innovatieve oplossingen

Zonnepark

In Nederland zien we de afgelopen jaren een sterke groei in het aantal zonneparken dat gerealiseerd wordt. 

Zo werd er in 2017 een recordaantal zonneparken gerealiseerd. Deze trend lijkt zich door te zetten in 2018. Dit is natuurlijk een goede ontwikkeling voor het verduurzamen van Nederland. Maar wat maakt het realiseren van een zonnepark zo interessant?

Een van de belangrijkste redenen is het feit dat er in Nederland lucratieve subsidies beschikbaar worden gesteld voor het realiseren van duurzame energieprojecten. Hierdoor hebben initiatiefnemers voor langere tijd zekerheid van inkomsten.

Het risico om te investeren in een zonnepark wordt hiermee sterk verlaagd. 

In dit artikel gaan we dieper in op alle stappen die nodig zijn om succesvol een zonnepark te realiseren.
 

Het realiseren van een zonnepark


Het realiseren van een zonnepark kan een grote uitdaging zijn. U moet rekening houden met verschillende zaken en onderwerpen. Denk hierbij aan:

 

Financiële haalbaarheid (businesscase)

 

Voordat u begint met de realisatie van een zonnepark, is het zaak om inzicht te verkrijgen in de kosten en opbrengsten. U wilt antwoord op de vraag in hoeverre de realisatie van een zonnepark voor u financieel aantrekkelijk en haalbaar is. 

Daarvoor hanteert Ekwadraat de volgende strategie:


Schetsen zonnepark

 

Met behulp van speciale software maken wij één of meerdere ontwerpen voor de locatie die u voor ogen heeft. De software maakt het mogelijk om een park te ontwerpen op basis van specifieke componenten (merk+ type zonnepanelen en omvormers). 


Op basis van deze ontwerpen kan een productieprognose bepaald worden en wordt duidelijk welke vermogens gerealiseerd kunnen worden. Dit vormt de input voor verder onderzoek naar de financieringsmogelijkheden.


Onderzoek netwerkaansluiting

 

Een andere belangrijke kostencomponent is de realisatie van de netwerkaansluiting. Op basis van de schetsontwerpen treden we in overleg met de netbeheerder(s). In het overleg onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor het creëren van een netaansluiting en welke kosten hiermee gemoeid zijn.


Overzicht

 

Met behulp van de bovenstaande informatie kunnen wij voor u een overzicht maken van de te verwachten investeringen. 

Daartegenover plaatsen wij de opbrengsten, rekening houdend met energieprijzen en subsidietarieven. U krijgt hierdoor inzicht in de terugverdientijd en het rendement, desgewenst met een gevoeligheidsanalyse.

Planologische haalbaarheid (bestemmingsplan)


In Nederland is aan ieder stuk grond een bestemming toegewezen. Deze bestemmingen zijn vastgelegd in een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat bijvoorbeeld of er op een bepaalde plaats een kantoor gebouwd mag worden, maar ook of u uw huis mag verbouwen. 


Bestemmingsplannen worden vastgesteld door de gemeenteraad.


De meeste bestemmingsplannen laten het realiseren van een zonnepark niet zomaar toe. Als u van plan bent om een zonnepark te realiseren, dan moet u eerst controleren of dit binnen het bestemmingsplan past. 


Wanneer dit niet zo is, adviseren wij u om in overleg te treden met het gemeentebestuur. Het is van belang om na te gaan of het college van burgemeester en wethouders (en de gemeenteraad) bereid zijn om in afwijking van het bestemmingsplan tóch de realisatie van een zonneveld toe te staan. Zo voorkomt u dat u mogelijk onnodig kosten maakt voor een vergunningaanvraag. Desgewenst kan Ekwadraat u ondersteunen bij het indienen van een gemotiveerd verzoek en het overleg met het gemeentebestuur.


Als het gemeentebestuur aangeeft dat de realisatie van het zonnepark beschouwd wordt als een goede ontwikkeling, kunt u starten met de voorbereiding van de aanvragen voor de benodigde vergunningen.


Vergunningen


Om een zonnepark te realiseren heeft u vaak verschillende toestemmingen (vergunningen) nodig. Denk hierbij aan de omgevingsvergunning voor het bouwen van de opstellingen (de vroegere bouwvergunning) en vaak een besluit om af te wijken van het bestemmingsplan. 

Voor meer informatie over het aanvragen van vergunningen voor een zonnepark kunt op onze vergunningspagina kijken.


Omgevingsmanagement


Het belang van omgevingsmanagement wordt door velen onderschat. Wanneer er niet goed gecommuniceerd wordt met de omgeving (omwonenden, belangenverenigingen etc.) kan dit grote consequenties hebben voor de ontwikkeling van een zonnepark. 


Zo kan het zijn dat het project vertraging oploopt doordat er omwonenden zijn die het niet eens zijn met de beoogde plannen. In sommige gevallen zorgt dit er zelfs voor dat het hele project geen doorgang kan vinden.  


Het is daarom van belang om in een vroeg stadium na te denken over het informeren en betrekken van de omgeving.
Bij Ekwadraat werken we volgens een vaste methode, waarbij omwonenden en belanghebbenden goed geïnformeerd en betrokken worden bij de plannen. Hiermee wordt wederzijds vertrouwen gecreëerd tussen initiatiefnemers en de omgeving. 


Dit vormt de basis voor een succesvol project.


Subsidies


Er zijn meerdere subsidies en stimuleringsregelingen die de opwek van duurzame energie bevorderen. In het geval van zonneparken is met name de SDE+ subsidie van toepassing. 


De SDE-subsidie stimuleert de duurzame productie van o.a. elektriciteit door middel van zonnepanelen. Middels de SDE-subsidie kunt u voor 15 jaar subsidie ontvangen op uw installatie.  


De SDE-subsidie werkt als een veiling systeem, waarbij aanvragers aangeven hoeveel subsidie er nodig is voor een geslaagd project. Vervolgens worden allereerst de goedkoopste technieken (per kWh) van subsidie voorzien. Afhankelijk van het resterende budget worden steeds duurdere aanvragen gehonoreerd. Wanneer de subsidiegrens bereikt is, worden de resterende subsidieaanvragen afgewezen. 


Naast de SDE-subsidie, kunnen er aanvullende subsidies van toepassing zijn:

 

Voor optimale subsidiëring van uw project kunt u contact opnemen met ons. Wij onderzoeken welke mogelijkheden er voor uw project zijn. 

Financiering

 

Wanneer de SDE-subsidie wordt toegekend heeft u 15 jaar zekerheid van deze inkomsten. Hierdoor wordt het verkrijgen van de benodigde externe financiering beter haalbaar.


Het realiseren van een zonnepark is kapitaalintensief. Door de relatief lange terugverdientijd is externe financiering vaak benodigd. Door de SDE+ beschikking, de lage rentestand en het overheidsbeleid omtrent het verduurzamen van Nederland is financiering in veel gevallen te verkrijgen.


Het verkrijgen van de benodigde financiering is echter geen eenvoudig proces. Het is belangrijk dat de juiste partijen benaderd worden, zodat een evenwichtige keuze gemaakt kan worden van de meest geschikte partner. 


In dit proces worden juridische en financiële afspraken gemaakt tussen de initiatiefnemer en de financier. Deze afspraken worden gebaseerd op basis van technische, juridische, financiële en due diligence onderzoeken. 


Waar u wel op moet letten is dat er voldoende eigen vermogen is om het ontwikkeltraject te kunnen financieren.

 

Aanbesteding

 

Er zijn veel leveranciers van zonnepanelen in Nederland. Iedere leverancier heeft zijn eigen producten en kenmerken. Het vinden van de beste leverancier voor uw project kan daarom een uitdaging zijn.


Bij Ekwadraat hanteren we een systeem waarmee we, op basis van de eisen voor uw project (prijs, levertijd, onderhoud etc.), leveranciers indelen op geschiktheid. 


Door dit rankingsysteem kunt u de meest geschikte leverancier kiezen voor het realiseren van uw project. 

 

Tot slot

Bent u bezig met het realiseren van een zonnepark? Dan helpen wij u graag om dit te realiseren. Met 15 jaar ervaring op het gebied van zonne-energie kunnen we met trots zeggen dat we experts zijn in het begeleiden van initiatiefnemers naar een geslaagd project. Wij kennen alle knelpunten en kansen waar u rekening mee moet houden.
 

Aan de slag met een zonnepark
 

Bent u van plan om een zonnepark te ontwikkelen? Of bent u benieuwd naar de potentie en haalbaarheid van uw project? Neem dan contact met ons op.
 


● 
Vrijblijvend antwoord   Binnen 1-2 werkdagen

"Benieuwd naar de mogelijkheden om een zonnepark te realiseren?"

Nico La Crois

Senior Adviseur

Toonaangevende projecten

500+ duurzame projecten

Al 15 jaar helpen we bedrijven, gemeentes en ontwikkelaars met het realiseren van hun duurzame projecten. Benieuwd naar onze unieke succesformule?


Lees meer